Onze mensen

Hoofdbestuur

Rob de Groot

Voorzitter

Earl Aksel

Secretaris

Henk de Kok

Penningmeester

Harry van der Laan

2e Voorzitter

Edwin Baur

2e Penningmeester

Jan de Jonge

Landelijk Coördinator Persoonlijke Belangenbehartiging

Jos Baas

Hoofdbestuurslid

Simon Geltink

Hoofdbestuurslid

Irene Csik - van den Berg

Hoofdbestuurslid

Stephan Eggenhuizen

Stagiaire

Michel Jongebloet

Stagiaire

Tanja Slob

Stagiaire

Medewerkers

Medea Willebrands (Office medewerker)

Wim Eilert (Vakbondsbestuurder)

Rob de Groot (Vakbondsbestuurder)

Earl Aksel (Operator Agressietelefoon)

Fred Stobbe (Webmaster)

Ereleden

René Osting †

Michel Borghouts †

Jaak van Gastel †

Albert van der Wal

Frans van Wanrooij

Ton Lubbers

Kees van der Laan

Jan Arndts

René van den Oetelaar

Rob de Groot