Onze mensen

Hoofdbestuur

Harry van der Laan

Voorzitter

Earl Aksel

Secretaris

Henk de Kok

Penningmeester

Irene Csik - van den Berg

2e Voorzitter

Michel Jongebloet

2e Secretaris

Edwin Baur

2e Penningmeester

Jan de Jonge

Landelijk Coördinator Persoonlijke Belangenbehartiging

Jos Baas

Hoofdbestuurslid

Simon Geltink

Hoofdbestuurslid

Stephan Eggenhuizen

Hoofdbestuurslid

Tanja Seijmonsbergen-Slob

Stagiair

Medewerkers

Medea Willebrands (Officemanager)

Wim Eilert (Vakbondsbestuurder)

Rob de Groot (Vakbondsbestuurder)

Earl Aksel (Operator Agressietelefoon)

Fred Stobbe (Webmaster)

Ereleden

René Osting †

Michel Borghouts †

Jaak van Gastel †

Albert van der Wal

Frans van Wanrooij

Ton Lubbers

Kees van der Laan

Jan Arndts

René van den Oetelaar

Rob de Groot