Onze mensen

Hoofdbestuur

Rob de Groot

Voorzitter

Earl Aksel

Secretaris

Henk de Kok

Penningmeester

Harry van der Laan

2e Voorzitter

Edwin Baur

2e Penningmeester

Jan de Jonge

Landelijk Coördinator Persoonlijke Belangenbehartiging

Jos Baas

Hoofdbestuurslid

Simon Geltink

Hoofdbestuurslid

Irene Csik - van den Berg

Hoofdbestuurslid

Medewerkers

Medea Willebrands (Office medewerker)

Wim Eilert (Vakbondsbestuurder)

Rob de Groot (Vakbondsbestuurder)

Earl Aksel (Operator Agressietelefoon)

Fred Stobbe (Webmaster)

Ereleden

Ereleden van de VVMC