Diensten

Meldingen & veiligheid

De veiligheid van onze leden heeft de hoogste prioriteit. We zetten ons doorlopend in voor een zo groot mogelijke bescherming van onze leden en staan altijd achter ze bij conflicten.

Zo zetten we ons in

Probeer zoveel mogelijk te voorkomen

Onze belangrijkste taak is het proberen te voorkomen van gewelddadige incidenten. Om dit te doen zetten we ons in voor voldoende veiligheidspersoneel op de trein en op de wal.

Adequaat handelen als er iets mis is

Bij de VVMC maken we ons sterk voor duidelijke veiligheidsprotocollen, opleidingen en instructies en voldoende veiligheidsmiddelen, zodat onze leden optimaal beschermd zijn.

Onveilige situaties direct aankaarten

Als we signalen krijgen dat onveilige situaties dreigen dan zullen we meteen aan de bel trekken. Zo houden we de trein en de wal veilig voor elkaar.

Hierin kunnen we helpen

Gevaarlijke situaties in de trein en op de wal voorkomen heeft onze hoogste prioriteit. We zijn voortdurend in gesprek met de beleidsbepalers om de trein en de wal zo veilig mogelijk te maken. Bij agressie bel je 06 45218100, de VVMC agressie telefoon of nog beter, je stuurt een email met alle relevante gegevens naar: veiligheid@vvmc.nl

Op veel plekken in Nederland is de spoorwegveiligheid nog onder de maat. We zetten ons in om bijvoorbeeld alle spoorwegovergangen en de stations veiliger te maken.

We vechten voor de beste arbeidsomstandigheden tijdens de coronacrisis, maar zorgen ook dat er tijdens de crisis geen economische maatregelen worden genomen die ten koste gaan van de veiligheid van het personeel.