Signalen

Werkgevers hadden geen mandaat om een sterk verbeterd loonbod te doen.

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Dat werkgevers gisteren geen nieuw verbeterd loonbod hebben gedaan en maar zeer beperkt inhoudelijk zijn ingegaan op de voorstellen van de bonden is voor ons onacceptabel.

Tot grote verbazing en ergernis van de bonden hadden de werkgevers gisteren geen mandaat om een sterk verbeterd loonbod te doen. Terwijl we dat vorige week hadden afgesproken.

Toen werkgevers vorige week eindelijk met een loonbod kwamen gaven bonden aan dat het loonbod veel te laag was. Om het geheugen nog even op te frissen: per 1-1-2023 4% en per 1-1-2024 3% met een looptijd van 2 jaar. Dat komt niet in de buurt van wat bonden gevraagd hebben en dat hebben we vorige week maandag ook direct aangegeven. Om de werkgevers snel een nieuw sterk verbeterd loonbod te laten doen hebben bonden aangegeven niet tot 24 oktober (eerstvolgende geplande onderhandelingsdag) te willen wachten maar een extra onderhandelingsdag te plannen. Werkgevers gingen hiermee akkoord en dus werd een extra onderhandelingsdag op 18 oktober gepland.

 

Gistermorgen werd aan het begin van de onderhandelingen door bonden de vraag gesteld of de multimodaal medewerkers net als de OV medewerkers een eenmalige vergoeding van 1000 euro krijgen. Na overleg met de bovenbazen konden de werkgevers aangeven dat dit inderdaad het geval is. Werkgevers gaven duidelijk aan dat deze eenmalige als een toevoeging aan de CAO afspraken voor 2022 moet worden gezien. Staat dus helemaal los van lopende onderhandeling voor 2023. Tot onze grote verbazing gaven werkgevers vervolgens aan geen mandaat meer te hebben om te praten over een verbeterd loonbod. Bonden waren zwaar geïrriteerd omdat juist hiervoor deze extra onderhandelingsdag was gepland. Zo ga je, wat bonden betreft, niet met elkaar om. Wij vragen ons af of wij met de juiste mensen zitten te onderhandelen. Onderhandelen met mensen zonder mandaat heeft weinig zin! Bonden kunnen zich overigens niet aan de indruk onttrekken dat de eenmalige bonus op de een of andere manier verrekend moet worden met het loonbod voor 2023. Onacceptabel wat ons betreft. Het zijn twee totaal verschillende zaken zoals werkgevers zelf ook aangaven.

 

Dat werkgevers gisteren geen nieuw verbeterd loonbod hebben gedaan en maar zeer beperkt inhoudelijk zijn ingegaan op de voorstellen van de bonden is voor ons onacceptabel. Op deze manier worden bonden, maar vooral de medewerkers, niet serieus genomen. Dit kunnen wij niet zomaar laten gaan. Hier moet een streep getrokken worden. Onze leden hebben recht op goede CAO afspraken die in ieder geval niet slechter zijn dan wat er bij andere vervoerders wordt afgesproken. Bonden waren daar met hun CAO voorstellen ook duidelijk over. We hebben de werkgevers gisteren laten weten toch een sterk verbeterd loonbod te willen hebben. Als dat wij dat niet ontvangen beschouwen wij het loonbod van vorige week als eindbod en zullen we onze leden gaan raadplegen.

 

We kunnen inmiddels concluderen dat we geen nieuw loonbod hebben gekregen en dus zullen bonden met hun achterbannen in gesprek gaan hoe zij tegen het laatste loonbod aankijken en hoe we verder in dit traject gaan. We hebben bij de werkgevers aangegeven dat niets uitgesloten wordt. En dat kan dus ook betekenen dat er een ultimatum wordt gesteld in aanloop naar acties.

 

Edwin Kuiper, vakbondsbestuurder FNV Streekvervoer

Wim Eilert, vakbondsbestuurder VVMC

Sijtze de Bruine, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

 

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer