Signalen

Wéér een miskleun bij planning voor de feestdagen bij NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Wéér een miskleun bij planning voor de feestdagen bij NS

Tilburg, 20 december 2020

Geheel conform de daarvoor geldende afspraken, hebben de dienstindelers 28 dagen voor de feestdagen de feestdagenroosters bekendgemaakt. Voor alle betrokkenen een zeer belangrijk moment. Pas dan weet je zeker of, en zo ja wanneer en hoe laat je moet werken tijdens de feestdagen. Ieder jaar, en dit jaar in het bijzonder, ook een zeer beladen onderwerp.

Kort na het bekendmaken van de feestdagenroosters kwamen er opeens extra diensten bij voor de hoofdconducteurs en dat leverde, zeer begrijpelijk, ontzettend veel onrust op. Eerst te horen krijgen dat je vrij bent met de feestdagen en dan te horen krijgen dat je toch moet werken. Ongelofelijk!

De VVMC heeft het er niet bij laten zitten en meteen contact opgenomen met de directie van NS en geëist dat e.e.a. zou worden teruggedraaid. Kennelijk was de directie niet op de hoogte van de miskleun, want het duurde behoorlijk lang voordat er een reactie kwam.

Wij kregen te horen dat er op lokaal niveau verkeerde inschattingen zijn gemaakt. Ook kregen wij te horen dat de collega’s die eerst te horen hadden gekregen dat ze vrij zouden zijn tijdens de feestdagen en later te horen kregen dat ze toch zouden moeten werken, maandag 21 december a.s. gebeld worden met de mededeling dat ze alsnog vrij zijn, als ze dat tenminste willen. Mochten de collega’s die het betreft niet gebeld worden, dan horen wij dat graag!

We zijn tevreden over de geboden oplossing, maar allerminst tevreden over hoe e.e.a. gelopen is. We willen dat tot op de bodem wordt uitgezocht hoe het toch iedere keer zo gigantisch mis kan gaan en wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Ook willen we weten hoe het kan dat die diensten plotsklaps niet meer gesteld hoeven te worden.

Met vriendelijke groet,

Rob de Groot | Vakbondsbestuurder VVMC
Wim Eilert | Vakbondsbestuurder VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

VVMC maakt de balans op

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Kruimelwerk

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Zorgen onder de medewerkers over overname Arriva door Amerikaanse investeerder

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

2de Onderhandelingsdag CAO NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

CAO flits De kop is eraf!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Vergoeding ‘rode zaterdag/rood weekend’

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer