Signalen

Webinars Pensioenregeling

Pensioen

De ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel bij Rail & OV krijgen steeds meer vorm.

Tilburg, 29 april 2022

 

Beste collega,

De ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel bij Rail & OV krijgen steeds meer vorm. De eerste stap is om een keuze te maken voor een van de regelingen. Welke regeling dat wordt, is aan jou en je collega-VVMC-leden. Ook de overige vakbonden zullen deze vraag stellen aan hun leden en ook de werkgevers zijn verzocht informatiebijeenkomsten te organiseren. Voordat de VVMC een antwoord kan geven aan het bestuur van Rail & OV willen we eerst onze leden informeren over wat de mogelijkheden zijn.

Ook zal er een enquête gestuurd worden naar al onze leden, waar je een keuze kunt maken voor een regeling. Bij die enquête zullen we uitgebreide informatie toevoegen over de mogelijke keuzes.

Op 6 mei en 9 mei a.s. worden er webinars georganiseerd, waar we jou zullen informeren over de mogelijke keuzes en de consequenties daarvan. Onderstaand de tijden waarop de webinars worden georganiseerd. We adviseren je om deel te nemen aan deze webinars. Als je je hebt aangemeld, krijg je alvast de presentatie opgestuurd, zodat je je kunt inlezen.  Meld je op de voor jou geschikte dag aan middels onderstaande QR-code of link.

PHOTO-2022-04-27-09-03-20.jpg

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:669a14d3afff4fc6942d18ffa1a55d5a@thread.tacv2/1645966296534?context=%7B%22Tid%22:%2264458159-0d9a-4d84-966f-1a13c0ac7a34%22,%22Oid%22:%22468a26c5-f493-48c0-8ea6-ea6e752dae37%22%7D

 

6 mei 2022 van 10.00 tot 12.00 uur

6 mei 2022 van 14.00 tot 16.00 uur

9 mei 2022 van 18.00 tot 20.00 uur

 

Met vriendelijke groet,

Het hoofdbestuur

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Partijen gaan niet in cassatie m.b.t. vonnis ontslagvergoeding bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Extra standplaatsbezoeken, t.b.v. het cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Ledenraadpleging

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2024-2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stand van zaken cao onderhandelingen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

NS KOM OVER DE BRUG!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer