Signalen

Waar zeg ik ja tegen??

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Waar zeg ik ja tegen??

Tilburg, 7 september 2020

Vorige week is de VVMC begonnen met informatiebijeenkomsten over het werkgelegen-heidspact. En deze week wordt daar een vervolg aan gegeven. De VVMC hecht grote waarde aan deze bijeenkomsten. We gaan graag in gesprek met onze leden over de voorstellen van NS, omdat die grote consequenties hebben voor de medewerkers van NS. Nadat er begin dit jaar door de medewerkers op de werkvloer fantastische historische resultaten zijn behaald, worden deze zelfde medewerkers nu geconfronteerd met ingrijpende en verregaande veranderingen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we hierover in gesprek gaan met onze leden.

Nu we op de helft zitten, willen we jullie graag meenemen in wat we tot nu toe gehoord hebben. De reacties die we het meest gehoord hebben zijn: waar zeg ik eigenlijk ja tegen? Een aantal dingen zijn duidelijk, maar hoe wordt bijvoorbeeld de flexibiliteit ingevuld? Hoe ziet het inzetmodel van de Hc er straks uit? Welke kansen heb ik als servicemedewerker straks op ander werk? Veranderd mijn standplaats straks? Raak ik mijn BOA kwijt? Heb ik straks minder pensioenopbouw? Tekenen we straks een blanco cheque? Is dit een tweede Bestemming Klant? 

Dit is maar een klein gedeelte van de opmerkingen die we vorige week gehoord hebben. Medewerkers die Bestemming Klant hebben meegemaakt, zien duidelijke parallellen en maken zich zorgen. Als de verdere invulling van o.a. de flexibiliteit door de medezeggenschap moet worden ingevuld, nadat je hebt ingestemd met het pact, heb je dan een blanco cheque afgegeven? En wat doet dat met de positie van de vakbonden? Bij instemming tekenen de vakbonden voor 4 jaar voor de sociale consequenties en kunnen daar 4 jaar lang niets meer aan of mee doen. Er zijn groeperingen die ons daarvoor waarschuwen en met alle plezier, zoals al eerder is voorgekomen, in het gat zullen springen dat dan ontstaat. Bij een normale procedure, waar Van Boxtel mee dreigt als bonden niet tekenen, houden bonden in ieder geval nog de mogelijkheid om andere middelen in te zetten, indien dat nodig blijkt te zijn. 

We starten vandaag met de tweede reeks informatiebijeenkomsten en zijn wederom nieuwsgierig naar de reacties en vragen van onze leden. Donderdag en vrijdag zijn er digitale bijeenkomsten gepland. Daarna zullen we uiteraard ook weer een terugkoppeling geven. 

Wim Eilert | Vakbondsbestuurder VVMC

Rob de Groot | Vakbondsbestuurder VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer