Signalen

VVMC zeer verbaasd over bericht NS

Sociale- en Spoorwegveiligheid

VVMC zeer verbaasd over bericht NS

 

 

Tilburg, 29 november 2021

 

Vanuit onze achterban werden wij geattendeerd op een bericht van NS waarin werd aangegeven dat door krapte in de bezetting bij de hc’s, de dubbele bemensing mogelijk niet altijd kan worden nagekomen. Verder lezen wij, uit het bericht, dat de bijsturing kan beslissen dat er na 22.00 uur treinen niet dubbel bemenst gaan worden, zodat andere treinen kunnen blijven rijden.

De VVMC is hier zeer verbaasd over. Wij zijn over het bovenstaande niet geïnformeerd door NS. Dat is bijzonder, omdat wij afspraken met NS hebben over de dubbele bemensing na 22.00 uur. Als er een keer, door bijvoorbeeld een calamiteit, een trein niet dubbel bemenst kan worden, kan de HC gevraagd worden of hij/zij bereidt is de trein alleen mee te nemen. Het is dan ook aan de HC of de trein zonder de dubbele bemensing gaat rijden. Daarbij gaan wij er ook vanuit dat er toch ook gekeken wordt waar eventueel een 2e Hc alsnog op de desbetreffende trein ingezet kan worden. In de berichtgeving van NS wordt hier helemaal aan voorbij gegaan.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we onderstaande vragen aan NS gesteld:

  • Hoe groot is de krapte onder de HC’s?
  • Wat is de oorzaak van de krapte?
  • Wanneer is de krapte ontstaan?
  • Hoeveel treinen hebben er na 22.00 uur vanaf afgelopen donderdag tot heden niet dubbel bemenst gereden?
  • Waarom zijn de vakbonden niet geïnformeerd over de krapte onder de HC’s en wat kunnen de mogelijke gevolgen zijn, zoals nu in de berichtgeving van de bijsturing?
  • Zijn er meer problemen van krapte in de bezetting bij andere functies binnen NS?

De VVMC gaat er vanuit dat de bijsturing bij eventuele problemen met de dubbele bemensing de HC vraagt of hij/zij bereidt is om de trein alleen mee te nemen. De HC kan het beste inschatten of het veilig genoeg is voor personeel en reizigers om een trein alleen mee te nemen of dat er een 2e HC bij moet. Ook gaan we er van uit dat als de HC aangeeft de trein niet alleen te willen rijden dit ook gerespecteerd wordt en geen gevolgen gaat hebben voor de HC.

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van de reactie van NS.

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer