Signalen

VVMC teleurgesteld in NS.

Sociale- en Spoorwegveiligheid

VVMC teleurgesteld in NS.

Tilburg, 29 november 2021

Na het verschrikkelijke ongeval in Hooghalen, waarbij een SNG in botsing kwam met een zwaar landbouwvoertuig, is er onderzoek gedaan naar de NABO's en de botsveiligheid van de SNG door bonden, ondernemingsraad en NS. Daarbij is ook de vluchtweg in de SNG aan de orde gekomen.

Vanuit het Rijdend Personeel kregen wij al klachten over de plek van de bijrijdersstoel. Het gaat hierbij om een losse stoel naast de machinistenstoel. De bijrijdersstoel is vanuit het oogpunt van veiligheid volledig verkeerd geplaatst. Het belemmert een veilige vluchtweg van de machinist. Als er ook nog een bijrijder in de cabine aanwezig is, hebben beiden geen veilige vluchtweg.

De ondernemingsraad heeft in april jl. al aangegeven dat de bijrijdersstoel in de SNG direct moet worden verwijderd. En daarin ondersteunen wij de ondernemingsraad. Tot onze grote teleurstelling hebben wij begrepen dat NS hier, tot op heden, geen uitvoering aan heeft gegeven. Evenmin is NS aan de slag gegaan met een andere oplossing. De ondernemingsraad heeft vervolgens besloten om de volgende adviezen, die de VVMC van harte ondersteunt, aan de machinisten te geven:

Laat geen mensen meer toe in de cabine van de SNG.

Het handboek geeft aan dat je als mcn iedereen mag weigeren, behalve vanuit calamiteiten, justitie en de inspecteur IL&T tijdens controle. Dit kan overigens ook bij stilstand. Mocht je problemen krijgen bij het weigeren van je collega of leidinggevende bij bijv. wegleren, instructie of begeleiding dan moet je onmiddellijk contact opnemen met de VVMC. Wij zullen je ondersteunen.

Zorg daarnaast dat je veilige vluchtroute altijd vrijhoudt.

Denk goed na hoe jij je vluchtroute vrij kunt laten. Zet bijvoorbeeld je tas ergens neer waar deze geen struikelgevaar oplevert.

Totdat NS een serieuze start maakt met het creëren van een vrije en daarmee veilige vluchtweg, is het van belang om bovenstaande adviezen op te volgen. Veiligheid gaat voor alles!

 

 

 

Wim Eilert | vakbondsbestuurder

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer