Signalen

VVMC leden uiten hun ongenoegen aan de NS CAO delegatie.

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Wij hebben vandaag, op de 2de onderhandelingsdag, een aantal (kader)leden de mogelijkheid gegeven om hun ongenoegen te uiten middels een gezamenlijke boodschap met de CAO commissie van NS in de cao onderhandelingskamer.

 

Tilburg, 24 mei

Op de 1ste onderhandelingsdag presenteerde NS de sigaar uit eigen doos, oftewel de voorstellenbrief van NS, waar zij meer flexibiliteit en een hogere productiviteit van het personeel verlangt in ruil voor een klein beetje ruimte voor loonontwikkeling.

Jullie reageerden massaal, jullie voelen je niet gewaardeerd door jullie werkgever en ervaren het als een slag in je gezicht. Dat zo’n voorstellenbrief aangeboden kan worden na een periode van doorwerken, midden in de “haard” van een coronapandemie, is onbegrijpelijk.

 

Wij hebben vandaag, op de 2de onderhandelingsdag, een aantal (kader)leden de mogelijkheid gegeven om hun ongenoegen te uiten middels een gezamenlijke boodschap met de CAO commissie van NS in de cao onderhandelingskamer.

Deze boodschap was als volgt:

 

Geachte onderhandelingsdelegatie van NS,

Er is veel onrust op de arbeidsmarkt. Nederland herstelt zich van de coronacrisis, er is een enorm personeelstekort, gecombineerd met hoog ziekteverzuim. En er is door de energie- en voedselcrisis sprake van een enorme inflatie.

In dit tijdsgewricht zijn inmiddels de CAO onderhandelingen met NS begonnen.
Inmiddels zijn de voorstellen gedaan door de diverse partijen. De VVMC heeft vanuit de wensen van de leden een behoorlijke looneis op tafel gelegd. Behoorlijk, maar wel reëel gezien de inflatie.
In de afgelopen coronajaren heeft het personeel meer dan een paar stappen extra gedaan, terwijl de rest van Nederland veilig thuis bleef. Ook hebben onze leden begrip getoond voor de situatie waar NS zich toen in bevond en genoegen genomen met het vrij magere bod dat NS toen gedaan heeft.

Je zou dus mogen verwachten dat NS nu haar erkentelijkheid en waardering zou tonen voor onze leden. Maar helaas is niets minder waar.
We zijn beledigd door de focus die NS aanbrengt in haar voorstellen. Men noemt geen bedrag of percentage, maar geeft aan dat alles afhankelijk is de bereidwilligheid van het personeel om zich flexibel op te stellen. Ook moet de productiviteit omhoog volgens de voorstellen. En tenslotte moet men bereid zijn een andere invulling van het werk te accepteren.

We hebben dit eerder gezien. Het is niets meer of minder dan de reorganisatievoorstellen die voor corona al op de plank lagen. Diezelfde voorstellen zijn teruggekomen in wat NS “het pact” noemde maar waar de vakbonden nooit in zijn betrokken. We konden ja zeggen of de gevolgen accepteren. Niets minder dan chantage.
Wij hebben ons toen niet laten chanteren. Laten we ons als vakbond nu wél chanteren voor een paar grijpstuivers?

We zijn boos te moeten constateren dat NS blijft doordrammen over de voorstellen uit het pact. Wij zijn al heel flexibel. Meer werken voor meer geld is geen loonsverhoging maar een sigaar uit eigen doos.
Bovendien zou het NS sieren als ze juist in deze tijd een beetje voorzichtiger met het personeel omgaat. Dus naast een fatsoenlijke loonsverhoging voorzichtiger met het personeel omgaan zodat ze niet afbranden.

 

Zorgen voor een betere balans tussen werk en privé, en in plaats van druk om zo snel mogelijk jezelf beter te melden er voor zorgen dat je niet ziek wordt van je werk. Steekwoorden als sociale veiligheid, ondersteuning in plaats van het wijzende vingertje, serieus werk maken van meldingen en zorgen dat je sociale leven nog iets van betekenis heeft.

Misschien draait men nog bij, maar de cao voorstellen van NS zijn een belediging voor het personeel.
Zelfs in deze tijd lijkt het alsof NS haar personeel nog steeds als kostenpost ziet in plaats van als kapitaal.

De vraag is of wij ons alsnog in het pact willen laten naaien of dat we gaan voor de waardering die we (letterlijk en figuurlijk) verdienen.

 

Wij roepen NS op om hun voorstellen in te trekken. De onderhandelingen zijn nog maar net begonnen en we staan hier vandaag met een klein groepje. Maar let wel, als NS vast blijft houden aan haar voorstellen kan dit gemakkelijk en snel groeien naar een hele grote groep die hun onvrede op andere manieren kenbaar gaat maken. Of dat wel of niet gebeurt is aan jullie.

Wij willen de collega’s bedanken die vandaag de moeite hebben genomen om de CAO commissie te ondersteunen door dit statement.

De CAO commissie van NS waardeerde de betrokkenheid en gaven mee dat het verhaal gehoord is, maar benadrukte ook dat NS nog een probleem heeft. Ze gaven aan dat NS weet wat er speelt, wat het met medewerkers doet en dat ze er graag tot overeenstemming willen komen. Ze willen graag goede afspraken maken en gaan kijken wat het met de medewerkers doet.

Wij zijn zeer benieuwd of de koers van NS wijzigt, maar zien in de eerste NS voorstellen alles behalve verbetering.

Mocht het nodig zijn dan vragen wij jullie om de volgende keer als één grote groep op te staan, met en voor elkaar!

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de VVMC: Rob de Groot & Wim Eilert vakbondsbestuurders

 

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer