Signalen

VVMC bereid te praten over mogelijke oplossingen voor capaciteitsprobleem

Arbeidsomstandig- heden en CAO

De VVMC is benaderd door de NS-directie met de vraag of wij bereid zijn mee te praten over oplossingsrichtingen voor het capaciteitstekort bij de hoofdconducteurs. Door de treindienst af te schalen kwam er wel lucht, maar onvoldoende. Verder afschalen is geen optie, volgens de NS-directie. De oplossingen die de NS-directie met de vakbonden wil bespreken, hebben betrekking op de dienstregeling 2023.

 

In een gesprek heeft de NS-directie mogelijke oplossingen kenbaar gemaakt, zoals o.a. het willen inhuren van beveiligers, die dan ingezet gaan worden als 2e man/vrouw op de treinen die in het kader van de sociale veiligheid dubbel bemenst moeten zijn. Dat betekent inzet op de BEKE-treinen en de dubbele bemensing op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. Dit signaal heeft niet alleen betrekking op de hoofdconducteurs, maar op al het personeel in de buitendienst.

 

Inmiddels zijn we wel geïnformeerd dat er beveiligers worden ingehuurd en ingezet ter ondersteuning van het capaciteitsprobleem bij V&S. Helaas zijn we hier niet bij betrokken geweest. Onze leden hebben naar aanleiding van het recente cao-akkoord aangegeven dat er nog helemaal niets te merken is van het terugdringen van de werkdruk. Het capaciteitsprobleem is hier o.a. de oorzaak van. Mogelijk dat de voorgestelde oplossingen in ieder geval bij de hoofdconducteurs meer lucht zullen geven, maar dat staat los van al die andere beroepsgroepen waar dit ook speelt.

 

De VVMC wil best meepraten over noodoplossingen maar wil vooraf in ieder geval een aantal voorwaarden afspreken. Bijvoorbeeld de tijdelijkheid van de noodmaatregelen en de VVMC wil van NS weten wat zij denken te gaan doen voor de beroepsgroepen waar ditzelfde speelt.

 

We zijn nog niet akkoord gegaan met de voorstellen van NS. We gaan het gesprek aan over de mogelijke oplossingen, maar willen wel eerst een antwoord op al onze vragen, om inzicht te krijgen in hoe de NS-directie concreet invulling wil geven aan de genoemde oplossingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Eilert | vakbondsbestuurder

Rob de Groot | vakbondsbestuurder

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Beste medewerkers vallend onder de cao Mumo

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Totaal gebrek aan respect naar de medewerkers!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Werkgevers hadden geen mandaat om een sterk verbeterd loonbod te doen.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Uitslag stemming cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Belachelijk laag loonbod!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Beste medewerkers die vallen onder de Mumo Cao, Mumo en de fictieve arbeidsschuld

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer