Signalen

Verzoek verlof opmaken is in strijd met CAO afspraken!

Arbeidsomstandig- heden en CAO

 

Tilburg, 4 maart 2021


Verzoek verlof opmaken is in strijd met CAO afspraken! 

Met grote verbazing heeft de VVMC kennis genomen van een email van een teammanager. In deze mail stelt deze teammanager dat er strakker gestuurd wordt op verlof. Deze teammanager verwacht van haar mensen dat zij er alles aan doen om al het verlof en verlofcomponenten die zij dit jaar hebben gekregen, of nog opbouwen, opnemen zodat ze niet boven de eindstand uitkomen van 2020. Er wordt duidelijk de verwachting uitgesproken dat medewerkers zoveel als mogelijk verlof opmaken dit jaar. 

De CAO afspraak die bonden met de NS hebben gemaakt luidt als volgt: NS en vakbonden gaan in het eerste kwartaal starten met een gezamenlijk onderzoek. De implementatiedatum van de regeling is 1 mei 2021. NS zal in aanloop op de uniforme Verlofspaarregeling terughoudend zijn met sturen op opnemen van verlof, zodat medewerkers voldoende mogelijkheid hebben om verlof via de nieuwe regeling te gaan sparen. 

Het is duidelijk dat de instructie van de teammanager in strijd is met de CAO afspraak die wij recentelijk gemaakt hebben. Uiteraard hebben wij de directie onmiddellijk op bovenstaande gewezen en gevraagd dit te corrigeren. Wij verwachten dat de CAO afspraken gevolgd worden!


Met vriendelijke groet,

Rob de Groot | Vakbondsbestuurder
Wim Eilert | Vakbondsbestuurder

 

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Solidariteit 3 minuten aktie

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Rijdend Personeel aangevallen in trein bij Den Haag HS

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Bouwplaats Hoofddorp Opstel

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Rondgang VVMC nieuw onderhandelingsresultaat NS cao 1 januari 2024 / 1 maart 2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

In de vroege ochtend van vrijdag 29 maart jl. hebben bonden opnieuw een CAO resultaat met NS bereikt.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Terug naar de onderhandelingstafel.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer