Signalen

Vervolgoverleg herinrichting service stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Vervolgoverleg herinrichting service stations

 

                                                         

Vrijdag 11 juni 2021

NS zet stappen, maar wij zijn er nog niet

Donderdag 10 juni jl. hebben de vakbonden en NS wederom gesproken over de herinrichting service stations. NS heeft de stappen die ze willen zetten met ons gedeeld. Wij gaan, samen met onze kaderleden, de reactie van NS doornemen, naast onze eisen zetten en beoordelen.

Nog geen definitieve besluit

Het is dus mogelijk dat jullie bepaalde stappen die NS gezet heeft terug horen op de werkvloer en naar aanleiding daarvan honderd en één vragen hebben. Weet dat de vakbonden al een reeks vragen hebben gesteld en jullie input ook al hebben verzameld en vast nog meer input van jullie zullen krijgen. Deze nemen we uiteraard mee in het vervolgoverleg Op dit moment kunnen wij dus nog geen inhoudelijke vragen beantwoorden want die antwoorden moeten wij in het vervolgoverleg ook nog van NS krijgen.

Hoe nu verder

Op korte termijn zullen de vakbonden weer in gesprek gaan met NS. Hierbij is van belang om duidelijk te hebben dat het de vakbonden niet alleen om verminderen van aantal mogelijke gedwongen ontslagen gaat, maar om behoud van fte’s en een duidelijke visie van NS over het inzetmodel, waarbij de menselijke inzet de norm blijft. Dit ter bescherming van collega’s die straks door de hoge werkdruk uit gaan vallen of alle collega’s die bij NS moeten vertrekken omdat er geen plek voor ze meer is binnen de herberg. Daarnaast hebben jullie duidelijk aangegeven het niet alleen van belang te vinden of je mag blijven, maar wat je standplaats wordt. Deze zaken betrachten zorgvuldigheid en zorgvuldigheid vergt tijd. Wij rekenen daarom nog steeds op jullie geduld zodat wij tot het beste resultaat kunnen komen en uiteraard is het laatste woord aan de leden.

Met vriendelijke groeten,

Namens de VVMC: Rob de Groot & Wim Eilert

Namens FNV Spoor: Roos Rahimi & Henri Janssen

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer