Signalen

Uitslag stemming cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Tot en met 10 oktober jl. hadden jullie de gelegenheid om aan te geven of je wel of niet akkoord kunt gaan met dit onderhandelingsresultaat.

Tilburg, 11 oktober 2022

 

Beste leden,


Op 11 september jl. hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt met de directie van NS. We hebben dit uiteraard aan jullie voorgelegd, want onze leden hebben het laatste woord.

Tot en met 10 oktober jl. hadden jullie de gelegenheid om aan te geven of je wel of niet akkoord kunt gaan met dit onderhandelingsresultaat. En dat hebben jullie gedaan! We zijn zeer tevreden over het hoge opkomstpercentage. Dat zegt iets over hoe belangrijk jullie de onderhandelingen en de uitkomst hiervan vinden, in deze toch bijzondere tijd. Dank voor alle reacties!

We hebben vanmorgen de uitslag van de ledenraadpleging ontvangen en besproken. We kunnen jullie meedelen dat 74,48% van onze NS-leden heeft gestemd, waarvan 72,47% van de respondenten aangeeft akkoord te zijn met het onderhandelingsresultaat en instemt met het eindbod.

We zullen de directie van NS hiervan op de hoogte stellen en hen vragen om het onderhandelingsresultaat om te zetten naar een cao-akkoord.


Met vriendelijke groet,


Het Hoofdbestuur van de VVMC | Met én voor elkaar!

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Partijen gaan niet in cassatie m.b.t. vonnis ontslagvergoeding bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Extra standplaatsbezoeken, t.b.v. het cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Ledenraadpleging

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2024-2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stand van zaken cao onderhandelingen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

NS KOM OVER DE BRUG!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer