Signalen

Uitslag stemming cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Tot en met 10 oktober jl. hadden jullie de gelegenheid om aan te geven of je wel of niet akkoord kunt gaan met dit onderhandelingsresultaat.

Tilburg, 11 oktober 2022

 

Beste leden,


Op 11 september jl. hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt met de directie van NS. We hebben dit uiteraard aan jullie voorgelegd, want onze leden hebben het laatste woord.

Tot en met 10 oktober jl. hadden jullie de gelegenheid om aan te geven of je wel of niet akkoord kunt gaan met dit onderhandelingsresultaat. En dat hebben jullie gedaan! We zijn zeer tevreden over het hoge opkomstpercentage. Dat zegt iets over hoe belangrijk jullie de onderhandelingen en de uitkomst hiervan vinden, in deze toch bijzondere tijd. Dank voor alle reacties!

We hebben vanmorgen de uitslag van de ledenraadpleging ontvangen en besproken. We kunnen jullie meedelen dat 74,48% van onze NS-leden heeft gestemd, waarvan 72,47% van de respondenten aangeeft akkoord te zijn met het onderhandelingsresultaat en instemt met het eindbod.

We zullen de directie van NS hiervan op de hoogte stellen en hen vragen om het onderhandelingsresultaat om te zetten naar een cao-akkoord.


Met vriendelijke groet,


Het Hoofdbestuur van de VVMC | Met én voor elkaar!

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

VVMC bereid te praten over mogelijke oplossingen voor capaciteitsprobleem

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Beste medewerkers vallend onder de cao Mumo

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Totaal gebrek aan respect naar de medewerkers!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Werkgevers hadden geen mandaat om een sterk verbeterd loonbod te doen.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Belachelijk laag loonbod!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Beste medewerkers die vallen onder de Mumo Cao, Mumo en de fictieve arbeidsschuld

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer