Signalen

Uitslag ledenraadpleging

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Uitslag ledenraadpleging

Tilburg, 30 september 2020

Beste leden,

Na 6 bijeenkomsten in het land en 6 digitale bijeenkomsten hadden jullie de gelegenheid om van 12 september t/m 28 september de VVMC-enquête over het door NS voorgestelde Pact in te vullen. En dat hebben jullie in groten getale gedaan en daar zijn we ontzettend blij mee. Bedankt daarvoor. Dit geeft een duidelijk en helder beeld over hoe onze leden over de plannen van NS denken, maar laat ook zien dat jullie het belangrijk vinden om je er over uit te spreken.

De resultaten van de enquête zijn vanmorgen besproken in het hoofdbestuur van de VVMC en wij kunnen jullie meedelen dat meer dan 90% tegen het Pact heeft gestemd. Een duidelijk en onomstreden nee van onze leden. Wij hebben met de directie van NS afgesproken dat wij hen vandaag op de hoogte brengen van de uitslag van de enquête. Wij zijn een vakbond die zijn woord houdt, maar onze leden gaan natuurlijk voor.

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de reactie van NS en het vervolgtraject.

Tot slot willen wij jullie nogmaals dankzeggen voor de grote bereidwilligheid om de enquête in te vullen. Het laat de enorme betrokkenheid zien en daar zijn we als VVMC ontzettend trots op.

Met vriendelijke groet,

Het hoofdbestuur van de VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer