Signalen

Uitslag enquête eindbod CAO Multimodaal.

Arbeidsomstandig- heden en CAO

De VVMC heeft het eindbod van de werkgevers via een digitale enquête voorgelegd aan haar leden.

 

Tilburg, 3 februari 2022,

 

Beste leden van de VVMC bij het Regionaal Vervoer en vallende onder de CAO Multimodaal.,

De VVMC heeft het eindbod van de werkgevers via een digitale enquête voorgelegd aan haar leden. Van 26-1-2022 t/m 2-2-2022 hadden de leden de gelegenheid om de enquête in te vullen en aan te geven of zij voor of tegen het eindbod van de werkgevers stemmen.

 

Bij deze delen we graag de uitslag van de stemming over de CAO MuMo met jullie:

Voor: 50%

Tegen: 44,44%

Onthouding: 5,56%

Opkomstpercentage: 61%

 

Bovenstaande uitslag betekent dat wij de werkgevers zullen mededelen dat een meerderheid van onze leden voor het eindbod heeft gestemd.

 

De VVMC wil haar leden bedanken voor hun medewerking.

 

 

Met vriendelijke groet,

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer