Signalen

Totaal gebrek aan respect naar de medewerkers!

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Waarom willen de werkgevers geen nieuw loonbod doen?

Tijdens de 4e onderhandelingsronde vandaag in Zwolle werden we opnieuw zeer onaangenaam verrast door de werkgevers. Na een duidelijk belofte tijdens de 3e onderhandelingsronde vorige week dinsdag ( ook te lezen op jullie intranet in hun eigen communicatie) dat er vandaag eindelijk een nieuw loonbod zou komen, kregen we vandaag opnieuw te horen dat de onderhandelaars nog steeds geen mandaat hebben en die er voorlopig ook niet gaat komen. Dat is de tweede keer op rij dat de werkgevers een belofte niet nakomen. Eigenlijk zouden werkgevers vorige week al met een nieuw bod komen maar hun mandaat werd door de bovenbazen ingetrokken nadat de eenmalige bonus van € 1000 euro was toegezegd. Dit is niet alleen het niet nakomen van toezeggingen maar dit is vooral ook geen enkele waardering willen tonen naar jullie als medewerkers.

Vanaf het begin van de onderhandelingen zijn werkgevers bezig met vertragen, niet nakomen van beloftes. Afgelopen dinsdag 18-10-2022 nog werden alle voorstellen van de vakbonden om de werkdruk en het hoog ziekteverzuim tegen te gaan binnen paar minuten van tafel geveegd. Ook hebben werkgevers totaal geen interesse getoond in de overige voorstellen van de vakbonden. Kortom respectloos naar het personeel!

Waarom willen de werkgevers geen nieuw loonbod doen?

Door de werkgevers werden de volgende argumenten aangevoerd:

- De onderhandelingen gaan werkgevers te snel

- Er is nog veel onduidelijkheid over de financiering/subsidies vanuit de overheid voor de OV-bedrijven.

- Werkgevers hebben ook te maken met een OV CAO. Ze kunnen zich niet permitteren om de 2 Cao’s te ver uit elkaar te laten lopen.

- Onduidelijkheid over de huidige inflatie en de indexering van lonen die daaraan gekoppeld zijn.

 

Vakbonden hebben hierop aangegeven dat dit geen argumenten kunnen zijn. Alle zogenaamde bezwaren van werkgevers die vandaag plotseling op tafel kwamen, hadden ze kunnen voorzien als zij de onderhandelingen met de bonden serieus hadden genomen, hadden ze hun huiswerk al lang kunnen doen! Kortom allemaal redenen waar de werkvloer geen enkele boodschap aan heeft. Daar waar juist de werkgevers zelf bij het begin van de onderhandelingen aangaven 10 december klaar te willen zijn met de onderhandelingen, geven diezelfde werkgevers nu aan dat de onderhandelingen te snel gaan en laten ze begin december los. Werkgevers hebben daarom ook maar de eerstvolgende onderhandelingsdatum (1-11-2022) al uit de agenda gehaald.

Hoe nu verder?

Wij hebben de werkgevers nog in de gelegenheid gesteld om intern te gaan bellen en alsnog een nieuw loonbod te doen. Een royaal gebaar van de bonden omdat de werkgevers eigenlijk al twee weken geleden hadden toegezegd met een nieuw bod te zullen komen. Vrij snel kregen wij te horen dat er geen nieuw loonbod komt.

Daarop hebben wij aangegeven dat dit onacceptabel is en dat we niet anders kunnen dat onze leden te gaan raadplegen. Vakbonden voelen zich geschoffeerd en willen z.s.m. met hun achterbannen in overleg. En dat gaan we ook doen. Wij gaan de leden vragen wat zij van het laatste bod (wat wij beschouwen als eindbod) van de werkgevers vinden. Als de achterbannen het laatste bod afkeuren dan zijn we uit onderhandeld en zal er een ultimatum richting werkgevers volgen. Vanmiddag al hebben we een schema voor de ledenraadplegingen opgesteld. Naast fysieke bijeenkomsten zal er ook een digitale sessie worden georganiseerd.

 

De komende dagen horen jullie hier meer over.

 

Edwin Kuiper, vakbondsbestuurder FNV Streekvervoer

Wim Eilert, vakbondsbestuurder VVMC

Sijtze de Bruine, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

VVMC maakt de balans op

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Kruimelwerk

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Zorgen onder de medewerkers over overname Arriva door Amerikaanse investeerder

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

2de Onderhandelingsdag CAO NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

CAO flits De kop is eraf!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Vergoeding ‘rode zaterdag/rood weekend’

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer