Signalen

Tijdelijke noodmaatregelen voor begeleiden aspirant machinisten.

Sociale- en Spoorwegveiligheid

De VVMC heeft enige tijd geleden bij de centrale directie al aangegeven dat zij zich zorgen maakt over het tekort aan mentor machinisten

 

 

Tilburg, 12 maart

 

De VVMC heeft enige tijd geleden bij de centrale directie al aangegeven dat zij zich zorgen maakt over het tekort aan mentor machinisten. De VVMC vindt het belangrijk dat aspirant machinisten een goede opleiding en begeleiding in de praktijk moeten kunnen krijgen. Het vak machinist, welke een veiligheidsfunctie is en een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt, dient serieus genomen te worden. Hier horen ook goed opgeleide en enthousiaste mentoren bij. NS heeft als werkgever de taak om de opleiding te verzorgen. Helaas bereiken ons berichten dat machinisten stoppen als mentor. Dit zou heel goed te maken kunnen hebben met de roofbouw die op dit moment wordt gepleegd op het rijdend personeel. NS heeft problemen om vacatures in te vullen en het ziekteverzuim neemt toe. Dat betekent dat de druk op de bestaande bezetting fors toeneemt. De VVMC maakt zich daar zorgen over.

 

Welke tijdelijke maatregelen zijn genomen?

 

Op 8 standplaatsen wordt gestart met een concept werkwijze waarbij ervaren machinisten die geen

mentor zijn ook maximaal 1 dag per week aspiranten gaan begeleiden. Hiervoor wordt het VBS en het Handboek Machinist en Rangeerder aangepast. Een van de volgende personen moet een aspirant machinist of een machinist in opleiding begeleiden als deze rijdt of rangeert:

  • Een mentor machinist of een mentor machinist in opleiding die het theoretische deel van de

mentoropleiding heeft afgerond;

  • Een vakinhoudelijke leidinggevende;
  • Een examinator;
  • Een volledig bevoegde machinist met ten minste 3 jaar rijervaring.

 

OR NSR

 

Gezien de enorme druk die staat op de opleidingen van nieuwe machinisten en de continuïteit van de treindienst heeft de OR NSR met de directeur S&O de afspraak gemaakt dat de noodmaatregelen tot uiterlijk december 2022 lopen. Op korte termijn wordt samen met de OR een plan van aanpak gemaakt om het mentorschap weer aantrekkelijk te maken om de groep mentormachinisten weer op sterkte te brengen. Naast de hierboven genoemde afspraken zijn er ook nog de volgende afspraken gemaakt:

  • Aspirant machinisten jonger dan 18 jaar worden alleen door mentormachinsten begeleid;
  • Begeleiding (max 1 dag per week) vindt alleen plaats op basis van vrijwilligheid door een volledig bevoegde machinist met ten minste 3 jaar rijervaring;
  • Er komt een eenmalige vergoeding voor vrijwillige machinisten;
  • Gedurende de looptijd van de noodmaatregelen wordt de regelgeving in het handboek aangepast.

 

De VVMC zal bovenstaande noodmaatregelen zorgvuldig monitoren. Aspirant machinisten, machinisten in opleiding, mentormachinisten en andere betrokkenen kunnen uiteraard bij de VVMC aan de bel trekken als er vragen zijn.

 

 

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Partijen gaan niet in cassatie m.b.t. vonnis ontslagvergoeding bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Extra standplaatsbezoeken, t.b.v. het cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Ledenraadpleging

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2024-2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stand van zaken cao onderhandelingen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

NS KOM OVER DE BRUG!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer