Signalen

Terugkoppeling Vakbondsoverleg Arriva Trein van 15 april jl.

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Tilburg, 20 april 2021

Terugkoppeling Vakbondsoverleg Arriva Trein van 15 april jl.

Tijdens het vakbondsoverleg Arriva Trein heeft de VVMC de volgende agendapunten ingebracht: Pauze, PO, BOA, Wendbaarheid/Amfibie model, Sociale Veiligheid, Formatie, NABO's, Reiskosten, cao-traject, Pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof en 32 uur werken/4 inzetten in de week.

Hieronder nemen wij jullie mee in de reacties van Arriva op de ingebrachte punten van de VVMC.

De VVMC heeft bij de start van het overleg opgemerkt dat er tot onze grote verbazing geen verslag is gemaakt van de vorige vergadering. Wat ons betreft moet er een verslag gemaakt worden, omdat het hier om een formele vergadering gaat. Omdat men geen notulist beschikbaar had, zal er van deze vergadering een actiepuntenlijst gemaakt worden en van het volgende vakbondsoverleg een verslag. Dat Arriva hier zelf geen rekening mee houdt, is een slechte zaak!

Pauze:

De VVMC heeft aangegeven dat de pauze van het rijdend personeel onder druk staat en dat deze te vaak geweld wordt aangedaan. Zo blijft er er te weinig tijd over om fatsoenlijk te kunnen eten en naar het toilet te gaan. Laat staan om tussendoor even te ontspannen. De directeur HR begrijpt de situatie en is het met ons eens dat er sprake moet zijn van een fatsoenlijke pauze. Zij heeft toegezegd de zaak te onderzoeken en komt hier op korte termijn op terug.

PO:

Bij de VVMC komen berichten binnen dat machinisten vaker afgekeurd of beperkt goedgekeurd worden. De VVMC wil weten of Arriva dit herkend en wat hier aan te doen is. De testen worden afgenomen door een andere organisatie en zijn anders. Arriva herkent bovenstaande niet en gaat navraag doen. Zij komen hier dus op terug.

BOA:

De VVMC heeft begrepen dat steeds meer stewards de herscholing niet halen. Groot probleem hierbij schijnt de combibon te zijn. Arriva verwacht verbetering bij een nieuwe opleider en de ondersteuning van de vakspecialist steward. Dit is een nieuwe functie. De VVMC heeft nog gevraagd wat er gebeurt met medewerkers die de BOA uiteindelijk niet halen. Worden deze medewerkers binnen Arriva herplaatst in een andere functie? Arriva was er niet helemaal duidelijk over, maar gaf aan dat het geen Arriva beleid is om afscheid van medewerkers te nemen die uiteindelijk hun BOA niet halen.

Wendbaarheid/Amfibie model:

Zoals bekend hebben de bonden een gezamenlijke brief gestuurd met cao-artikelen die volgens de bonden geschaad worden. Tot op heden verdomd Arriva het om met de bonden in gesprek te gaan. Arriva wil alleen met de COR hierover praten. Hier is wat de VVMC betreft het laatste woord nog niet over gezegd! Door bonden werd de vraag gesteld of het jaarrooster blijft, als Amfibie wordt ingevoerd. Hierover is de directeur HR niet duidelijk. Volgens haar wordt het jaarrooster niet zomaar afgeschaft. Op dit moment liggen er twee instemmingsverzoeken bij de COR. Het gaat hier om het model Amfibie en harmonisatie reiskostenregeling.

Sociale Veiligheid:

Zoals bekend maakt de VVMC zich al langere tijd druk over de sociale veiligheid op de Vechtdallijnen. Provinciale Staten van Drenthe en Overijssel zijn op zoek naar geld in Den Haag om de noodzakelijke structurele maatregelen te kunnen financieren. De VVMC geeft aan dat zij zich zorgen maakt over de tijd dat dit gaat duren. Het gevaar ontstaat dat partijen naar elkaar gaan zitten kijken wie wat gaat doen. Arriva doet een oproep om de krachten te bundelen. De VVMC geeft aan dat zij daartoe van harte bereid is, als dat ook daadwerkelijk gaat leiden tot structurele maatregelen. De veiligheid van de medewerkers staat bij ons altijd voorop! Verder gaf Arriva aan dat men bezig is met extra bevoegdheden voor de BOA, om de overlast beter aan te kunnen pakken.

Formatie:

De VVMC wil graag bezettingscijfers van Arriva ontvangen, zodat duidelijk wordt waar overs en tekorten zijn. Recentelijk hebben we in Limburg kunnen zien dat er een uitstroom van machinisten richting NS plaatsvindt. Blijkbaar is er ontevredenheid bij deze groep waardoor ze solliciteren bij andere vervoerders. Maar dit heeft natuurlijk gevolgen. Er is bijvoorbeeld door de grote uitstroom moeilijk verlof op te nemen. De VVMC wil hierin meer inzicht. Helaas weigert Arriva bezettingscijfers te verstrekken. Daar waar het bij andere vervoerders geen enkel probleem is om deze te krijgen, wil Arriva ze niet verstrekken. Op de vraag wat Arriva eraan doet om personeel binnen de poorten te houden komt geen duidelijk antwoord. De VVMC mist hierbij visie van Arriva.

NABO's:

De VVMC heeft vragen gesteld over de stand van zaken inzake de NABO's. Arriva heeft aangegeven constructief in gesprek te zijn met ProRail. Arriva is van mening dat er per NABO een impact- en risicoanalyse moet worden gemaakt. Ondanks vragen van de VVMC wordt er door Arriva verder niet ingegaan op de gesprekken met ProRail. Wij zijn natuurlijk nieuwsgierig naar waar de gesprekken precies over gaan en wanneer we maatregelen kunnen verwachten. Het gaat hier namelijk om de veiligheid van het rijdend personeel!

Reiskosten:

De VVMC heeft aangegeven dat werknemers die nu nog thuiswonend zijn, nadat ze op zichzelf zijn gaan wonen, geen reiskosten vergoed krijgen wanneer ze verder van het werk gaan wonen. Omdat de huizenprijzen op standplaatsen momenteel erg hoog zijn, is het niet haalbaar voor deze mensen om een woning te kopen of te huren, waardoor ze gedwongen worden om verder van hun werk te gaan wonen, en vervolgens deze kosten niet vergoed krijgen. Volgens Arriva staat het nu eenmaal zo in de cao, en dat klopt ook wel, alleen is dit niet fair richting de betrokken medewerkers en dit kan juist een reden zijn voor deze medewerkers om te vertrekken naar een andere werkgever. De VVMC stelt voor om dan via een bedrijfsregeling een betere afspraak te maken, zodat deze mensen op een eerlijke en realistische wijze gecompenseerd worden

CAO-traject:

Zoals bekend is de huidige cao op 31 december 2020 verlopen en heeft de VVMC gevraagd om op korte termijn het nieuwe cao-onderhandelingstraject weer op de starten. Dat heeft in ieder geval geresulteerd in een datum; 28 mei a.s. beginnen de onderhandelingen. Zoals gebruikelijk gaan wij onze leden benaderen inzake punten voor de voorstellenbrief. Onze leden krijgen hier op korte termijn bericht over.

Pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof (de Wet Wieg):

De VVMC heeft vragen gesteld over toepassing van de Wet Wieg. Volgens de Wet Wieg zou de werkgever afspraken dienen te maken met het pensioenfonds om toch pensioen op te kunnen bouwen tijdens aanvullend geboorteverlof. Dit ontmoedigt personeel om aanvullend geboorteverlof op te nemen, terwijl dit juist in coronatijd de loonkosten kan drukken (verlof wordt namelijk uitbetaald door het UWV). Arriva gaat dit uitzoeken en komt met een terugkoppeling.

32 uur werken/4 inzetten in de week:

De VVMC heeft aangegeven dat collega's die korter zijn gaan werken dit niet terug zien in hun weekinzet. Voorbeeld: iemand die ervoor kiest om van fulltime naar een 32-urige werkweek te gaan wil dan ook naar 4 inzetten per week. Deze afspraak valt lokaal niet te maken, waardoor het kan voorkomen dat het aantal inzetten per week nog steeds op basis is van een fulltime contract en elders in het kwartaal de vrije dagen terugkomen. Voor veel collega's heeft de keuze om minder te gaan werken te maken met het krijgen van meer balans tussen werk en privé. En dan wil men graag een stabiel patroon qua weekinzet. Volgens Arriva legt de cao geen beperkingen op en zou in het bovenstaande voorbeeld een afspraak van 4 inzetten per week niets in de weg staan. Arriva heeft aangegeven onderzoek te zullen doen.

Met vriendelijke groet,

Ties Wildeboer
Freddy Eising
Wim Eilert | Vakbondsbestuurder

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Solidariteit 3 minuten aktie

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Rijdend Personeel aangevallen in trein bij Den Haag HS

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Bouwplaats Hoofddorp Opstel

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Rondgang VVMC nieuw onderhandelingsresultaat NS cao 1 januari 2024 / 1 maart 2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

In de vroege ochtend van vrijdag 29 maart jl. hebben bonden opnieuw een CAO resultaat met NS bereikt.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Terug naar de onderhandelingstafel.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer