Signalen

Teleurstellende reactie op ultimatum

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Tilburg, 12 augustus 2022

Teleurstellende reactie op ultimatum

Het ultimatum van de VVMC, gericht aan de directie van NS, liep vandaag om 16.00 uur af. NS is vanmiddag met een reactie gekomen, maar komt niet tegemoet aan onze eisen. In hun reactie geeft NS aan de zorg van onze leden te begrijpen over hun financiële situatie en de impact van het grote tekort aan personeel - NS noemt dat arbeidsmarktkrapte - dat grote gevolgen heeft op de werk-privé balans. Dat begrip zien we absoluut niet terug in hun voorstellen.

Helaas moeten we constateren dat het alleen woorden zijn en geen daden.

We zullen overgaan tot het organiseren van collectieve acties.

Over het moment en de vorm van deze acties zullen jullie spoedig geïnformeerd worden.

Rob de Groot | Vakbondsbestuurder

 

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Partijen gaan niet in cassatie m.b.t. vonnis ontslagvergoeding bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Extra standplaatsbezoeken, t.b.v. het cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Ledenraadpleging

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2024-2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stand van zaken cao onderhandelingen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

NS KOM OVER DE BRUG!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer