Signalen

SPOORVAKBONDEN GAAN IN OVERLEG MET NS ULTIMATUM BLIJFT ECHTER VAN KRACHT: STAKINGEN GAAN DOOR!

Arbeidsomstandig- heden en CAO

NS moet nog flinke stappen maken

 

Beste leden,

 

Zoals bekend hebben we gisteren, dinsdag 6 september, een uitnodiging (brief) van NS met een hernieuwd cao-bod ontvangen, waarin de spoorvakbonden gevraagd worden het cao-overleg te hervatten.

Inmiddels hebben wij dit als gezamenlijke vakbonden (FNV, VVMC en CNV Vakmensen) onderling besproken. Wij zien dit als een eerste stap van NS en de inhoud van deze brief geeft ons aanleiding om met NS in overleg te gaan.

NS moet nog flinke stappen maken

We zijn er echter nog lang niet, want NS blijft nog altijd ver verwijderd van onze eisen, zoals we die in ons ultimatum van 5 augustus jongstleden hebben neergelegd. NS zal echt nog flinke stappen moeten maken voordat wij over een goed onderhandelingsresultaat kunnen spreken. Nogmaals: daar zijn wij nu nog dus ver vandaan!

Waar gaat het ook al weer om?

Werkdruk, waardering en koopkracht: dat is in een notendop de inzet. Een goede cao is essentieel om mensen binnen te krijgen en binnen te houden. Een cao met een salaris, waarvoor mensen graag bij NS komen werken en met afspraken, waarmee je naast je baan bij NS weer een sociaal leven kan hebben en weer gezond de eindstreep kan halen.

en cao die helpt om fluitend naar en aan het werk te gaan. Jullie strijd is ook in het belang van de reizigers. Want de NS-directie heeft het bedrijf tot op de schil uitgeperst. Daardoor is de dienstregeling al afgeschaald en zijn treinen opgeheven. De sociale veiligheid, service en reisassistentie staan gigantisch onder druk. Het tij moet keren. Een goede cao is essentieel om de 1.400 vacatures in te vullen en mensen te behouden. En dat is ook in belang van de reizigers.

 

Ons ultimatum blijft daarom ook onverkort van kracht. Dit betekent ook dat de aangezegde stakingen op 9, 13 en 15 september gewoon doorgaan!

Wel hopen wij uiteraard op een vruchtbaar overleg met NS. We houden jullie op de hoogte.

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Hoe staat het met de cao-afspraak over de regeling zware beroepen?

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Regeling zware beroepen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

De medezeggenschap bij NS, hoe zit dat nou?

Verkiezingen
Signalen

Koningsdag 2024

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Uitslag 2e ledenraadpleging CAO resultaat.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Solidariteit 3 minuten aktie

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Bekijk meer