Signalen

Signaal VVMC Eindbod cao NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Signaal VVMC Eindbod cao NS

Tilburg, 17 februari 2021

Beste leden,

Op 21 januari jl. heeft NS een CAO eindbod neergelegd. Wij hebben dit uiteraard aan jullie voorgelegd, want jullie hebben bij de VVMC het laatste woord. Van 1-2 t/m 15-2 hadden jullie de gelegenheid om je mening over het eindbod te geven. En dat hebben jullie gedaan! Wij zijn zeer tevreden over het hoge opkomstpercentage. Dat zegt iets over hoe belangrijk jullie de onderhandelingen en de uitkomst hiervan vinden in deze toch bijzondere tijd. Dank voor alle reacties!

Het hoofdbestuur heeft gisteren de uitslag van de ledenraadpleging ontvangen en besproken. Wij kunnen jullie meedelen dat 71,24% van de respondenten heeft aangegeven het CAO eindbod aanvaardbaar te vinden. Binnen dit percentage heeft het merendeel aangegeven dat men het aanvaardbaar vindt maar dat het op bepaalde punten beter had gemoeten. Voor de VVMC is dit een duidelijk signaal richting de volgende onderhandelingen die zeer waarschijnlijk onder andere omstandigheden zullen plaatsvinden.

Gezien het bovenstaande kunnen we concluderen dat een duidelijke meerderheid instemt met het eindbod. Wij zullen de directie van NS hiervan op de hoogte stellen en vragen om het eindbod om te zetten naar een CAO akkoord.

 

Met vriendelijke groet,

Wim Eilert | Vakbondsbestuurder VVMC

Rob de Groot | Vakbondsbestuurder VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Partijen gaan niet in cassatie m.b.t. vonnis ontslagvergoeding bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Extra standplaatsbezoeken, t.b.v. het cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Ledenraadpleging

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2024-2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stand van zaken cao onderhandelingen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

NS KOM OVER DE BRUG!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer