Signalen

Signaal VVMC Eindbod cao NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Signaal VVMC Eindbod cao NS

Tilburg, 17 februari 2021

Beste leden,

Op 21 januari jl. heeft NS een CAO eindbod neergelegd. Wij hebben dit uiteraard aan jullie voorgelegd, want jullie hebben bij de VVMC het laatste woord. Van 1-2 t/m 15-2 hadden jullie de gelegenheid om je mening over het eindbod te geven. En dat hebben jullie gedaan! Wij zijn zeer tevreden over het hoge opkomstpercentage. Dat zegt iets over hoe belangrijk jullie de onderhandelingen en de uitkomst hiervan vinden in deze toch bijzondere tijd. Dank voor alle reacties!

Het hoofdbestuur heeft gisteren de uitslag van de ledenraadpleging ontvangen en besproken. Wij kunnen jullie meedelen dat 71,24% van de respondenten heeft aangegeven het CAO eindbod aanvaardbaar te vinden. Binnen dit percentage heeft het merendeel aangegeven dat men het aanvaardbaar vindt maar dat het op bepaalde punten beter had gemoeten. Voor de VVMC is dit een duidelijk signaal richting de volgende onderhandelingen die zeer waarschijnlijk onder andere omstandigheden zullen plaatsvinden.

Gezien het bovenstaande kunnen we concluderen dat een duidelijke meerderheid instemt met het eindbod. Wij zullen de directie van NS hiervan op de hoogte stellen en vragen om het eindbod om te zetten naar een CAO akkoord.

 

Met vriendelijke groet,

Wim Eilert | Vakbondsbestuurder VVMC

Rob de Groot | Vakbondsbestuurder VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

SPOORVAKBONDEN GAAN IN OVERLEG MET NS ULTIMATUM BLIJFT ECHTER VAN KRACHT: STAKINGEN GAAN DOOR!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stakingsoproep gezamenlijke vakbonden bij NS Regio`s West en Noordwest als eerste aan de beurt

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Acties 2e stakingsgolf bij NS bekend Wij starten a.s. vrijdag 9 september

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Massale actiebereidheid bij 5daagse estafettestaking Directie NS is aan zet.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Geslaagde acties, komende week vervolg

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stakingsoproep gezamenlijke vakbonden bij NS Regio Noord als eerste aan de beurt

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer