Signalen

Signaal Pact

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Signaal Pact

Tilburg, 2 oktober 2020

De uitslag van de enquête van de VVMC laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Meer dan 90% heeft tegen het pact gestemd. Jullie geven geen blanco cheque af, waarmee NS op het gebied van flexibiliteit zijn gang maar kan gaan. Jullie staan niet toe dat de VVMC voor een belangrijk gedeelte buiten spel wordt gezet. Jullie accepteren geen verslechteringen! En jullie hebben gelijk, want jullie zijn ten slotte de medewerkers die NS die fantastische resultaten voor de coronacrisis bezorgden, jullie zijn de medewerkers die gewoon vanaf maart doorgewerkt hebben en jullie zijn ook de medewerkers die straks opnieuw die fantastische resultaten voor NS moeten halen. Dus jullie zeggen terecht NEE tegen het pact.

NS heeft aangegeven de reacties van de bonden te willen bestuderen alvorens met een reactie te komen. De nieuwe president-directeur Marjan Rintel geeft aan teleurgesteld te zijn in de reactie van de bonden. Hoe kan iemand die pretendeert met de poten in de klei te staan teleurgesteld zijn in de reactie van haar medewerkers? Als je écht met de poten in de klei staat dan weet je hoe de werkvloer over bepaalde zaken denkt! En het kan gewoon geen verrassing zijn, omdat NS met het pact geprobeerd heeft om een aantal lang gekoesterde wensen in vervulling te laten gaan. In eerste instantie werd door NS de coronacrisis nog opgevoerd als reden voor het pact, maar die ballon werd door de bonden snel doorgeprikt. In totaal werden 3 informele en 2 formele gesprekken gevoerd met NS. Dat e.e.a. zo lang heeft geduurd, volgens Marjan Rintel wel 5 maanden, ligt enkel en alleen aan het getreuzel van NS.

Zoals hierboven aangegeven wil NS eerst de reacties van de bonden bespreken en komt pas dan met een reactie. De VVMC zal deze reactie afwachten en zal afhankelijk van die reactie opnieuw met jullie in gesprek gaan. Een gespreksonderwerp zou dan bijvoorbeeld het voorbereiden van eventuele acties kunnen zijn. Uiteraard is er ook nog sprake van een cao onderhandelingstraject dat wat ons betreft op korte termijn weer opgepakt dient te worden.

Met vriendelijke groet,

Wim Eilert | Vakbondsbestuurder VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Partijen gaan niet in cassatie m.b.t. vonnis ontslagvergoeding bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Extra standplaatsbezoeken, t.b.v. het cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Ledenraadpleging

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2024-2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stand van zaken cao onderhandelingen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

NS KOM OVER DE BRUG!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer