Signalen

Regeling zware beroepen

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Uiteraard hebben wij de berichtgeving van de collega vakbonden gezien omtrent een wettelijke zware beroepen regeling.

 

Tilburg, 13 mei 2024

Zoals bekend zijn we er bij de afgelopen cao-onderhandelingen eindelijk in geslaagd een afspraak te maken over een regeling zware beroepen. Jarenlang was het de wens van onze achterban om hiervoor erkenning te krijgen. Erkenning dat roostergebonden personeel een zwaar beroep heeft. In de laatste cao-afspraken gaan we een stapje verder dan alleen erkenning. We hebben afgesproken dat we een regeling zware beroepen gaan optuigen waarbij we ons hebben laten inspireren door de zware beroepen regeling in de havens. De komende maanden gaan we samen met NS aan de slag om dit te realiseren.

Uiteraard hebben wij de berichtgeving van de collega vakbonden gezien omtrent een wettelijke zware beroepen regeling. Het overleg, waar wij overigens niet bij betrokken zijn, zit muurvast en de collega vakbonden hebben een ultimatum gesteld, als er dit jaar geen goede wettelijke regeling komt kunnen er landelijke acties volgen.

De VVMC onderschrijft het belang van een regeling zware beroepen en is blij met de afspraak die wij met NS hebben gemaakt. Wij laten op dit moment uitzoeken hoe de positie van de VVMC is t.a.v. een wettelijke zware beroepen regeling en een eventueel ultimatum waaruit acties kunnen voortvloeien. Ook laten wij onderzoeken of er gelijkenis is met de pensioenacties van 5 jaar geleden. De VVMC heeft toen ook meegedaan aan een landelijke actie. Die actie heeft toen helaas niet het gewenste effect gehad. Ondanks dat jullie massaal tegen dat resultaat stemden, hebben de andere vakbonden toen namelijk toch ingestemd met de pensioenwet en een RVU-regeling met einddatum. Het is voor de VVMC dan ook belangrijk dat er dit keer wel naar jullie wordt geluisterd. Wij willen zorgvuldig naar het proces kijken en zullen ons goed laten informeren.

 

 

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Vakbonden in gesprek met directie V&S over situatie en werksfeer Amsterdam Centraal 1e stap is gezet!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Hoe staat het met de cao-afspraak over de regeling zware beroepen?

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

De medezeggenschap bij NS, hoe zit dat nou?

Verkiezingen
Signalen

Koningsdag 2024

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Uitslag 2e ledenraadpleging CAO resultaat.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Solidariteit 3 minuten aktie

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Bekijk meer