Signalen

Reactie van NS op de eisen van de VVMC en FNV Spoor, omtrent de plannen Service Stations.

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Vrijdag 21 meil 2021

 

 

Gisteren, donderdag 20 mei 2021, hebben de vakbonden weer een gesprek gehad met NS omtrent de plannen Service Stations. Doel van dit gesprek was een reactie van NS op de eisen die VVMC en FNV Spoor aan NS gesteld hebben.

 

Onze eisen zijn:
 

  • Een toekomstbestendig model waar ontwikkeling centraal staat en techniek in dienst van het menselijke kapitaal, de medewerkers.

· De medewerkers dienen bijgeschoold te worden in de technologische ontwikkeling van de afgelopen jaren zodat ze de technologische middelen ter ondersteuning van de reiziger pro actief in kunnen zetten.

· NS dient fysieke aanwezigheid van minimaal één infobalie op alle stations te waarborgen waar nu ook sprake is van fysieke aanwezigheid van servicemedewerkers. Deze dienen te voldoen aan alle wettelijke veiligheids- en Arbonormen. Verder dienen de noodzakelijke faciliteiten voor de medewerkers gewaarborgd te zijn, denk hierbij aan fatsoenlijk sanitair en schoon water.

· De vakbonden dienen inzage te hebben in de normering waarop inzet van het aantal fte’s bepaald wordt. Hierin moeten alle aspecten meegenomen zijn die met de reizigers te maken hebben. Op dit moment wordt dit bepaald door kale en onvolledige cijfers. De fte’s dienen ook te zorgen voor robuuste en uitvoerbare roosters.

· Terugdraaien van uitbesteding van de volgende diensten: Hulp aan minder validen en call center werkzaamheden in het buitenland.

  • Alle online producten dienen ook verkocht te kunnen worden door de servicemedewerkers.
  • Premobiliteit is nu eenmaal opengesteld, dus deze wachten wij af. Mocht er na implementatie van het bovenstaande zaken nodig zijn, dan kan NS natuurlijk verloop inzetten conform andere bedrijfsonderdelen (voorbeeld internationaal)

 

 

Reactie NS


NS heeft aangegeven bereid te zijn om hun plannen los te laten zoals ze in het adviesaanvraag beschreven zijn. Ook heeft NS op hoofdlijnen aangegeven onze eisen te willen verwerken in hun besluit. Wij zijn content met het feit dat NS in heeft gezien dat er geen draagvlak is voor de eerder bedachte plannen. Echter kunnen wij geen enkele conclusie trekken zolang wij de concrete uitwerking niet hebben gekregen. Dit hebben wij ook aan NS meegedeeld. NS heeft toegezegd tussen nu en donderdag 10 juni met een concrete uitwerking te komen. Pas daarna zullen de vakbonden in overleg treden over de, eventuele, sociale gevolgen die voortvloeien uit de gewijzigde plannen.

Het overleg van gisteren was wederom gericht op de plannen van NS omtrent service stations. Donderdag 27 mei 2021 van 13:00 tot 15:00 staat vervolgoverleg PLP/CW gepland.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens de VVMC:                                        Rob de Groot & Wim Eilert               

Namens FNV Spoor:                                        Roos Rahimi           & Henri Janssen

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Solidariteit 3 minuten aktie

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Rijdend Personeel aangevallen in trein bij Den Haag HS

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Bouwplaats Hoofddorp Opstel

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Rondgang VVMC nieuw onderhandelingsresultaat NS cao 1 januari 2024 / 1 maart 2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

In de vroege ochtend van vrijdag 29 maart jl. hebben bonden opnieuw een CAO resultaat met NS bereikt.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Terug naar de onderhandelingstafel.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer