Signalen

Pure minachting naar de medewerkers!

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Medewerkers die dagelijks met de torenhoge (denk aan de energiekosten, boodschappen, brandstof etc.) inflatie te maken hebben tasten in het duister daar waar het gaat om wat de werkgevers te bieden hebben.


Het leek een herhaling van de vorige onderhandelingen. Werkgevers die zonder voorstellenbrief naar de CAO onderhandelingen komen. Wat bonden betreft is dat pure minachting naar de medewerkers. Voor de medewerkers is het van groot belang dat er o.a. goede afspraken worden gemaakt die zorgen voor koopkrachtbehoud en minder werkdruk. Bonden hebben daar vandaag concrete voorstellen voor gedaan. Werkgevers kwamen niet verder dan een opsomming van de huidige problematiek waar ze mee te maken hebben. Bonden waren daar flink geïrriteerd over. Want wat we niet hoorden was waardering voor de medewerkers. Medewerkers die tijdens de Corona pandemie gewoon moesten doorwerken. Medewerkers die al maanden te maken hebben met grote werkdruk en het niet kunnen krijgen van verlof. Laten we ook niet vergeten dat door het hoge ziekteverzuim de druk op de bestaande bezetting alleen maar groter is geworden. Bonden hadden vandaag graag gehoord dat de werkgevers hun waardering hadden uitgesproken naar de werknemers. Je zou toch zeggen dat na het bericht op de site van RTV Noord waarin medewerkers hun onvrede uitspraken over de gang van zaken bij Arriva, juist vanmorgen het goede moment was om dat te doen. Helaas dus niet.
En dus ook geen voorstellen over het loon. Medewerkers die dagelijks met de torenhoge (denk aan de energiekosten, boodschappen, brandstof etc.) inflatie te maken hebben tasten in het duister daar waar het gaat om wat de werkgevers te bieden hebben. Ook op dit punt zijn de bonden met concrete voorstellen gekomen. Als het gaat om koopkrachtbehoud hebben bonden (uiteraard) forse eisen op tafel gelegd. Naast de verhoging van het structurele loon vragen alle bonden om een automatische prijsindexatie. De werkgevers zullen wat bonden betreft diep in de buidel moeten tasten. Dat het kan hebben we o.a. gezien bij NS. Bonden zijn van mening dat de medewerkers minimaal hetzelfde moet worden geboden. Als we naar de houding van de werkgevers van vandaag kijken is het maar zeer de vraag of dat überhaupt gehaald wordt. Bonden hebben de werkgevers gewaarschuwd dat zij niet zullen twijfelen om andere middelen in te zetten om tot goede afspraken te komen.
Hoe nu verder? Werkgevers hebben toegezegd om maandag 10 oktober a.s. met een concrete voorstellenbrief te komen. Bonden hebben aangegeven de werkgevers deze herkansing te willen geven. Mocht dat niet zo zijn dan zullen bonden niet twijfelen om een andere weg in te slaan. Om de vaart erin te houden hebben we nog twee data vastgezet voor de onderhandelingen. Op 24 oktober en 1 november staan er ook onderhandelingen gepland. Partijen hebben naar elkaar uitgesproken in december van dit jaar klaar te willen zijn met de onderhandelingen. Dat is wat bonden betreft natuurlijk prima maar dan zullen de werkgevers wel snel met voorstellen moeten komen.


Edwin Kuiper, vakbondsbestuurder FNV Vervoer
Sijtze de Bruine, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
Wim Eilert, vakbondsbestuurder VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Partijen gaan niet in cassatie m.b.t. vonnis ontslagvergoeding bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Extra standplaatsbezoeken, t.b.v. het cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Ledenraadpleging

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2024-2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stand van zaken cao onderhandelingen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

NS KOM OVER DE BRUG!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer