Signalen

Personeel Qbuzz wordt ziek op de trein!

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Tilburg, 28 september 2021

Wij krijgen in toenemende mate meldingen binnen dat Rijdend Personeel klachten aan de luchtwegen en longen hebben. Men heeft daarbij het sterke vermoeden dat dit ligt aan de luchtkwaliteit in de trein/cabine. Uiteraard hebben wij enige tijd geleden hierover al contact met Qbuzz gehad en gevraagd om uitvoerig onderzoek. Zij hebben recentelijk onderzoek laten uitvoeren naar het CO2 gehalte in de cabine en zijn tot de conclusie gekomen dat dit allemaal keurig binnen de normen blijft. Wij zijn van mening dat er naast het CO2 gehalte ook onderzoek moet worden gedaan naar de luchtkwaliteit. Er moet op korte termijn duidelijkheid komen waarom er steeds meer mensen met de hierboven genoemde klachten rondlopen. Het is niet normaal dat Rijdend Personeel met de ramen open rijdt! Ook krijgen wij klachten hoe het management met deze problematiek omgaat. Er lijkt weinig begrip voor te zijn.

Qbuzz heeft aangegeven de leidingen van de airco te gaan reinigen. Laatste berichten hieromtrent is dat er offertes zijn opgevraagd. Dit kan dus nog een tijd gaan duren alvorens er leidingen worden gereinigd. En in de tussentijd blijven mensen met klachten rondlopen. Dat is onacceptabel. Er moet sneller actie worden ondernomen en er moet breder onderzoek plaatsvinden. Zoals hierboven reeds genoemd krijgen we steeds meer meldingen. We hebben het vermoeden dat er ook medewerkers zijn die het lastig vinden om aan te geven dat ze klachten hebben. Omdat het belangrijk is om toch een goed beeld te krijgen hoe breed de problematiek is vragen we medewerkers om zich toch bij ons te melden. (wimeilert@vvmc.nl) Dit kan ook anoniem.

Wim Eilert | Vakbondsbestuurder

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer