Signalen

Pauze is belangrijk!

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Pauze is belangrijk!

Tilburg, 13 april 2021

Zoals bekend hebben wij op donderdag 15 april a.s. vakbondsoverleg Arriva Trein. Bij de agendapunten van de VVMC staat ook het onderwerp pauze. Waarom? Omdat wij steeds vaker signalen krijgen vanuit onze achterban dat de pauze fors onder druk staat. Van de bruto 30 minuten (cao-afspraak) blijft in de praktijk weinig over. Dit heeft voornamelijk te maken met het volbouwen van de diensten. Dit gaat ten koste van de 30 minuten bruto pauzetijd. In de praktijk betekent dit dat er in Groningen nog maar 17 minuten overblijft van de 30 minuten en in Leeuwarden nog maar 20 minuten van de 30 minuten.

De VVMC hecht aan een goede pauze. Het is voor het rijdend personeel belangrijk dat zij even kunnen ontspannen, rustig een broodje of een maaltijd kunnen nuttigen en fatsoenlijk naar het toilet kunnen. Bij de huidige stand van zaken is dat vaak niet mogelijk en dat moet wat ons betreft veranderen. Bij de komende cao-onderhandelingen zullen wij in ieder geval pleiten voor een pauze van 30 minuten netto! Dus een pauze exclusief looptijd. Tijdens het vakbondsoverleg a.s. donderdag zullen wij het bovenstaande aan de orde stellen en willen wij afspraken maken over ruimere pauzetijden.

Wim Eilert | Vakbondsbestuurder

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer