Signalen

Partijen gaan niet in cassatie m.b.t. vonnis ontslagvergoeding bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Op 12 september 2023 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hierover arrest gewezen.

Beste leden van FNV Spoor en VVMC,

Dit bericht is vooral bedoeld voor vakbondsleden die bij de reorganisatie “Herinrichting Service Stations” met een vaststellingsovereenkomst NS hebben verlaten.

Op 12 september 2023 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hierover arrest gewezen. NS, FNV en VVMC zijn niet in cassatie gegaan tegen de uitkomst van dit arrest. Spreken af dat zij in dit arrest en de uitkomst daarvan berusten. Dit betekent dat de uitspraken in dit arrest uitgevoerd moeten worden.

Premievrije pensioenopbouw bij W.W.

Het gerechtshof heeft hierin het vonnis van de rechtbank bevestigd. Dat houdt in dat er geen recht is op premievrije pensioenopbouw bij W.W. Op dit punt hebben wij dus helaas geen gelijk gekregen.

Geen aftopping met PAWW uitkering

Het gerechtshof heeft ons op dit punt in gelijk gesteld. De PAWW uitkering mag niet gezien worden als een “sociale uitkering”. Dat houdt in dat bij het vaststellen van de hoogte van de ontslagvergoeding, de PAWW uitkering niet in mindering mag worden gebracht op de hoogte van de ontslagvergoeding (aftoppen). Nabetaling onterechte aftopping

Wij hebben NS gevraagd hoe en wanneer zij bij de oud werknemers waarbij NS dus onterecht de PAWW uitkering in de aftopping op hun ontslagvergoeding heeft meegenomen, nabetalen. NS gaf aan dat in januari het rekenmodel van de ontslagvergoeding Sociaal Plan in de systemen zal worden aangepast, zodat in het vervolg bij de berekening van de ontslagvergoeding geen rekening meer wordt gehouden met PAWW. Daarnaast zal NS in januari met SD Workx in kaart brengen bij welke vaststellingsovereenkomsten een herberekening moeten gemaakt omdat bij de ontslagvergoeding Sociaal Plan, in het verleden de PAWW is meegenomen. Wanneer we die herberekeningen kunnen maken, is nog afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij SD Workx. NS heeft aangegeven dat ze zodra NS duidelijkheid heeft welke ontslagvergoedingen gecorrigeerd moeten worden, NS de betreffende oud-medewerkers hierover zullen benaderen. Na controle of we nog over de juiste gegevens beschikken van de betreffende oud-medewerkers, zal NS dan overgaan tot nabetaling.

Namens de VVMC: Rob de Groot

Namens FNV Spoor: Henri Janssen

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Solidariteit 3 minuten aktie

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Rijdend Personeel aangevallen in trein bij Den Haag HS

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Bouwplaats Hoofddorp Opstel

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Rondgang VVMC nieuw onderhandelingsresultaat NS cao 1 januari 2024 / 1 maart 2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

In de vroege ochtend van vrijdag 29 maart jl. hebben bonden opnieuw een CAO resultaat met NS bereikt.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Terug naar de onderhandelingstafel.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer