Signalen

Oproep aan machinisten en stewards Arriva: Denk aan jezelf!

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Onze leden bij Arriva hebben dagelijks te maken met veranderde diensten en het weigeren van verlof.

 

Tilburg, 7 mei 2022

De druk is groot op deze groep medewerkers die vanwege ziekte en tekorten constant gevraagd worden om extra te werken. Wat ze niet vragen is of jij je kunt vinden in de wijziging van de diensten. In de CAO hebben wij afspraken over roosters/diensten. Arriva gaf in een reactie afgelopen week aan dat zij zich zoveel mogelijk aan de CAO afspraken houden. Maar dat gebeurt dus niet! Ook worden bonden niet benaderd als Arriva van de afspraken afwijkt. De CAO afspraken zijn belangrijk voor de medewerkers.

Ze dienen o.a. ter bescherming. Wij willen hierbij dan ook richting de medewerkers oproepen om Arriva op de CAO afspraken te wijzen. Ze zijn er niet voor niets. Wij weten best wel dat de loyaliteit naar de reizigers groot is, maar denk ook aan jezelf. Durf ook nee te zeggen. Er mag geen roofbouw op het rijdend personeel plaatsvinden.

 

Arriva geeft aan dat een hoog ziekteverzuim de oorzaak is van de huidige situatie. Wij en jullie weten dat de bezetting een grotere rol speelt. De uitstroom naar NS is altijd groot. Als Arriva niet zorgt voor betere arbeidsvoorwaarden dan zal de uitstroom hoog blijven. Onze achterban spreekt over chaos in de eenheid Noord. Veel te strakke planning in de diensten en een te strakke personeelsberekening. Machinisten en stewards zijn geen machines maar mensen. Kom op voor jezelf!

 

 

Met vriendelijke groet,

Wim Eilert | vakbondsbestuurder

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer