Signalen

Ook in Limburg problemen met de veiligheid!!

Sociale- en Spoorwegveiligheid

De laatste tijd is er veel aandacht voor de sociale veiligheid op de lijn Emmen-Zwolle. En terecht! Niet alleen de VVMC maakt zich druk over de veiligheid van de medewerkers en reizigers, maar we zien ook dat politieke partijen vragen stellen. En dat is prima. Dank daarvoor! De problematiek op de lijn Emmen-Zwolle is niet van gisteren, maar speelt al veel langer en het wordt echt tijd dat er nu structurele maatregelen worden genomen die ervoor moeten zorgen dat het intimideren, spugen en fysiek geweld naar de medewerkers ophoudt. De VVMC is altijd naar alle partijen, opdrachtgevers en uitvoerder, volstrekt duidelijk over de oplossingsrichtingen. De uitkomst van de recent gehouden enquête onder onze leden die werkzaam zijn op de lijn Emmen-Zwolle geeft duidelijk aan dat o.a. op iedere trein een steward moet zitten die ondersteund moet worden. Deze steward moet uitgerust worden met een portofoon en er moeten structurele ingangscontroles komen in Emmen, Zwolle en tussendoor op de lijn. Arriva heeft aangegeven dat de steward meer bevoegdheden moet krijgen, maar over welke bevoegdheden het gaat, is volstrekt onduidelijk. Wees duidelijk! Daarbij is het natuurlijk de vraag of iedere steward dit ook ziet zitten. 

Niet alleen in Drenthe en Overijssel is er sprake van veel overlast op treinen. Afgelopen week ontvingen wij berichten dat treinpersoneel in Limburg ook klaagt over overlast. Wij krijgen van onze leden in Limburg signalen dat zij zich niet altijd meer veilig voelen in hun werk. Het veiligheidsgevoel is met name na 20.00 uur minimaal. En dat geldt niet alleen bij het treinpersoneel maar ook bij de reizigers. Het gaat hierbij o.a. over overlast door jongeren, drugsgerelateerde overlast en zwervers. Als medewerkers hier melding van maken dan is de reactie van de teammanager dat ze in voorkomende gevallen de politie maar moeten bellen of de veiligheidsmensen van NSR om hulp moeten vragen. Wij vragen ons vragen wat Arriva zelf doet voor hun medewerkers en dus heeft de VVMC hierover vragen gesteld aan Arriva waarop wij op korte termijn antwoord willen. Ook hier geldt; snel oppakken en komen met structurele maatregelen waardoor medewerkers zich weer veilig voelen om hun werk te doen. We zullen net als op de lijn Emmen-Zwolle ook hier snel met een enquête voor de medewerkers komen. 

Met vriendelijke groet, 

Wim Eilert | Vakbondsbestuurder VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Partijen gaan niet in cassatie m.b.t. vonnis ontslagvergoeding bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Extra standplaatsbezoeken, t.b.v. het cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Ledenraadpleging

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2024-2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stand van zaken cao onderhandelingen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

NS KOM OVER DE BRUG!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer