Signalen

Onduidelijkheid over gevolgen schillenmodel voor arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Onduidelijkheid over gevolgen schillenmodel voor arbeidsvoorwaarden.

Tilburg, 23 maart 2021

Onduidelijkheid over gevolgen schillenmodel voor arbeidsvoorwaarden

Zoals jullie weten is jullie werkgever voornemens, de personele inzet wendbaarder / flexibeler te maken. Met het oog op het sneller kunnen op- en afschalen als het gaat om de dienstregeling. Als vakbonden  (VVMC, FNV en CNV) volgen wij dit proces en onze rol is om jullie arbeidsvoorwaarden te beschermen.

Met deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over de stand van zaken.

Wat gaat er gebeuren?
Arriva is voornemens om het schillenmodel om te vormen tot weer een bekend model van Vast & Flex.

De kern waar het om draait is de flexibiliteit van schil 2 zal worden uitgesmeerd over de groep ‘vast’. Daarnaast wordt het percentage uitzendkrachten, in het schillenmodel begrensd op 8%, nu opgerekt naar minimaal 12%, zonder harde grens.

De huidige schil 2 , komt wel onder de groep ‘vast' te zitten.

Onduidelijk
Ondanks dat we op hoofdlijnen weten wat jullie werkgever voornemens is, is het onduidelijk wat de omvorming van het schillenmodel gaat betekenen voor jullie individueel. Dan bedoelen we, werktijden, standplaats, reiskosten. Om als vakorganisaties jullie belangen te kunnen behartigen moeten wij erachter komen, op welke arbeidsvoorwaarden (cao-artikelen en bedrijfsregelingen) er beweging gaat komen.

Om te kunnen toetsen wat wel en niet cao-proof is.

Jullie werkgever is de initiatiefnemer als het gaat om de omvorming van het schillenmodel. Daarmee ligt de bewijslast, vinden wij, bij Arriva.

Mening vakorganisaties
Op dit moment is de gevraagde helderheid nog niet verschaft, maar de COR is al wel geconfronteerd met besluitvorming op dit dossier. Dat vinden wij niet fair.

Er gaat bewogen worden op arbeidsvoorwaarden. Eerst moeten daarom de effecten van de omvorming van het schillenmodel op arbeidsvoorwaardelijke elementen, zoals o.a. werktijden/ roosters voor het individu transparant worden gemaakt.

Daarom hebben wij een brief verstuurd aan jullie werkgever, met het verzoek om:

  • Eerst de effecten van de omvorming van het schillenmodel bloot te leggen aan medezeggenschap en vakorganisaties.
  • Besluitvorming COR uit te stellen.

Klik hier om de brief te downloaden.

 

We houden jullie op de hoogte,

Met vakbondsgroet,


Wim Eilert, bestuurder VVMC
Marlies Peeters, bestuurder FNV Streekvervoer (OV)
Sijtze de Bruine, bestuurder CNV Vakmensen
Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer (Multimodaal)

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Partijen gaan niet in cassatie m.b.t. vonnis ontslagvergoeding bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Extra standplaatsbezoeken, t.b.v. het cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Ledenraadpleging

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2024-2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stand van zaken cao onderhandelingen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

NS KOM OVER DE BRUG!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer