Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Tilburg 21 maart 2023

Vanmorgen hebben wij met NS de capaciteitsmaatregelen geëvalueerd. Een prima moment om de door die maatregelen veroorzaakte problemen die vanaf 17 april bij een grote groep HC's spelen aan de orde te stellen. De VVMC ontvangt steeds meer berichten van HC's die aangeven grote problemen te krijgen door de inhuur van de beveiligingsassistenten. Deze problemen gaan over:

1. Aantasting van de werk/privé balans.

2. Inkomstenderving.

Het laatste wijzigingsblad laat zien dat door de inzet van beveiligingsassistenten de HC's straks veel vroege late diensten en beschikbare diensten krijgen. Dat betekent dat je niet meer weet waar je aan toe bent en dat (privé) afspraken niet meer te maken zijn. Denk hierbij ook aan regelingen voor opvang van kinderen. Voor sommige HC's bestaat hun rooster straks uit meer dan 50% beschikbare diensten. Gevolg hiervan is dat je enorm inlevert op het sociale vlak.

Een ander, niet onbelangrijk, groot nadeel van de verschuiving van diensten is de inkomstenderving. Dit kan behoorlijk in de papieren lopen. Het mislopen van ORT kan voor bijvoorbeeld alleenverdieners grote gevolgen hebben. De VVMC heeft op beide hierboven genoemde punten om reparatie gevraagd. Naast het feit dat we altijd hebben aangegeven dat de HC's op geen enkele wijze nadeel mogen ondervinden van de inzet van beveiligingsassistenten blijkt nu dat het gekozen model voor een grote groep HC's juist tot nadeel leidt. NS gaf aan dat dit het gevolg is van het aanpakken van de grote werkdruk. Verder gaven ze aan dat het hier om tijdelijke maatregelen gaat. Voor de VVMC is dit een onbevredigend antwoord.

Wat wil NS wel? NS wil kijken of er nog verandering kan komen v.w.b. de diensten. Binnen 2 weken krijgen we hier duidelijkheid over. Gaan wij de komende 2 weken met de armen over elkaar zitten? Nee. Wij gaan de komende 2 weken het land in om met onze leden te overleggen wat eventuele vervolgstappen moeten zijn als NS niet met oplossingen komt.

Tot slot nog de mededeling dat we van onze leden ook berichten hebben ontvangen (waarvoor dank!) over hun ervaringen met beveiligingsassistenten. De berichten betreffen opmerkingen over:

  • Gemis aan ervaring;
  • Representativiteit;
  • Houding en gedrag.

NS heeft de toezegging gedaan met bovenstaande punten aan de slag te gaan. Dat houdt o.a. in dat ze met G4S in overleg gaan. Wij hebben aangegeven dat we op de hoogte gehouden willen worden. aan ervaring

-representativiteit

-houding en gedrag

 

NS heeft de toezegging gedaan met bovenstaande punten aan de slag te gaan. Dat houdt o.a. in dat ze met G4S in overleg gaan. Wij hebben aangegeven dat we op de hoogte willen worden gehouden

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Er moet worden ingegrepen. En Snel!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Agressie?

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

CAO MULTIMODAAL

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

De Beveiligingsassistent

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Ondersteuning van beveiligingsassistenten op reg/beke-treinen laat zwaar te wensen over.

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Koningsdag 2023

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Bekijk meer