Signalen

NS wil opnieuw overleggen en zegt vervolgens af!

Arbeidsomstandig- heden en CAO

NS wil opnieuw overleggen en zegt vervolgens af!

Tilburg, 17 oktober 2020

Nadat de VVMC aan NS had laten weten dat de achterban het door NS voorgestelde pact met een overduidelijk NEE heeft afgewezen, moest NS zich even beraden op een reactie. Op 2 oktober jl. kregen we van NS een uitnodiging voor een informeel overleg. NS wilde de reacties van de COR en de vakbonden nader bespreken. Dat overleg heeft 14 oktober jl. plaats-gevonden. Aan het eind van dat overleg gaf NS aan graag met COR en vakbonden verder te willen verkennen wat nu voor alle partijen haalbaar is. COR en vakbonden gaven aan hierover te willen nadenken en uiterlijk vrijdag 16 oktober met een reactie te komen. 

De COR heeft gisteren aangegeven niet meer te willen deelnemen aan deze gesprekken. Daaruit blijkt volgens ons dat zij de reguliere weg gaan volgen. De vorige president-directeur, Roger van Boxtel, had al eens aangegeven dat als niet alle partijen het pact tekenen er dan een plan B aan de orde zal zijn. Dat betekent dat NS adviesaanvragen zal gaan indienen bij de medezeggenschap. Met andere woorden: de reguliere weg. Vakbonden worden dan betrokken voor wat betreft de sociale consequenties. Daarnaast zullen dan wat de VVMC betreft z.s.m. de cao-onderhandelingen weer worden opgestart. In deze onderhandelingen kunnen dan ook het pensioen en het sociaal plan aan de orde komen. Deze opstart had wat ons betreft in de eerstvolgende bijeenkomst kunnen plaatsvinden.

N.a.v. het bericht van de COR heeft NS gisteren de uitnodiging om verder te verkennen ingetrokken om zich opnieuw te beraden. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van het vervolg. 

Met vriendelijke groet,

Wim Eilert | Vakbondsbestuurder VVMC 

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer