Signalen

NABO’s regionale vervoerders

Sociale- en Spoorwegveiligheid

NABO’s regionale vervoerders

Tilburg, 12 maart 2021

Geachte heer Hettinga,

Afgelopen woensdag is de VVMC door NS op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek van NS en ProRail naar NABO’s. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het afschuwelijke ongeval bij Hooghalen op 22 mei 2020.

Uit dit onderzoek komen een groot aantal belangrijke bevindingen en maatregelen naar voren, waarvan sommigen per direct worden ingevoerd. Eén daarvan is een tijdelijke snelheidsbeperking (TSB). Deze geldt totdat andere maatregelen zijn genomen of totdat de overweg is opgeheven.

In de media heeft Arriva aangegeven niet direct betrokken te zijn geweest bij het onderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Maatregelen zijn daarom volgens Arriva nu niet te nemen. Ook geeft Arriva aan dat de risico's op de regionale lijnen met NABO's minstens zo groot, zo niet groter zijn! Overigens geeft ProRail aan dat toen de risico's in beeld kwamen, er wel gesprekken zijn geweest met de regionale vervoerders.

Naar aanleiding van bovenstaande heb ik de volgende vragen:

  • Gaat u n.a.v. de onderzoeksrapporten van NS en ProRail in gesprek met deze partijen of bent u al/nog in gesprek met deze partijen?
  • Onderschrijft u de bevindingen en maatregelen die uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen?
  • Wat gaat Arriva doen met deze bevindingen en maatregelen?

Aangezien Arriva zelf aangeeft dat de risico’s bij de regionale vervoerders minstens zo groot, zo niet groter zijn, gaat de VVMC er vanuit dat u de maatregelen die nu door NS en ProRail genomen zijn ook gaat volgen en uitvoeren. In het kader van de veiligheid van het treinpersoneel en de reizigers gaat de VVMC ervan uit dat ook Arriva per direct een snelheidsbeperking zal invoeren.

We verwachten op zeer korte termijn een reactie op bovenstaande. Alvast dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Wim Eilert | Vakbondsbestuurder

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Partijen gaan niet in cassatie m.b.t. vonnis ontslagvergoeding bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Extra standplaatsbezoeken, t.b.v. het cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Ledenraadpleging

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2024-2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stand van zaken cao onderhandelingen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

NS KOM OVER DE BRUG!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer