Signalen

Moeizame herstart CAO onderhandelingen.

Pensioen

Zaltbommel, 21 oktober 2020

 

Nadat een aantal bonden (waaronder de VVMC) het pact hadden afgewezen en de COR had aangegeven niet meer deel te willen nemen aan het tripartite overleg, is er vandaag een moeizame herstart gemaakt met de CAO onderhandelingen. 

NS gaf, zoals bij het pact, nogmaals aan hoe de financiële situatie was, welke compensatie er vanuit de overheid is, dat men moet ingrijpen in het kostenniveau en dat men naar een kleinere NS wil met minder arbeidsplaatsen. Wat NS betreft worden er drie zaken besproken: CAO, pensioen en sociaal plan. De VVMC heeft aangegeven dat onze voorstellenbrief van begin dit jaar ook nog op tafel ligt en dat deze opnieuw besproken moet worden. In onze voorstellenbrief is altijd de zin opgenomen dat wij ons het recht voorbehouden om tot aan het laatste moment van de onderhandelingen voorstellen in te trekken of in te brengen. 

Uiteindelijk zijn vanmiddag/vanavond de onderwerpen pensioen en sociaal plan besproken. Er heeft, zoals NS het noemde, een eerste verkenning plaatsgevonden. Ondanks dat NS aangaf dat het pact van tafel is, zien we toch bepaalde elementen terugkeren bij de hierboven genoemde onderwerpen. Bij het onderwerp pensioen moet nog gezegd worden dat voor 15 november a.s. een afspraak gemaakt moet zijn over de premie. Hierover zijn de bonden en NS nog in gesprek. 

Bij het onderwerp pensioen hebben we de onderwerpen zware beroepen en RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) aan de orde gehad. De VVMC heeft in haar voorstellenbrief beide onderwerpen opgenomen en vanavond wederom voorgelegd. Bij beide onderwerpen heeft NS aangegeven niets te willen doen. Daar waar vorig jaar nog een volledige dag gestaakt is voor goede pensioenafspraken (waaronder de RVU regeling), is NS niet van plan om hier ook maar iets mee te doen. De RVU-regeling kost teveel geld volgens NS en het benoemen van zware beroepen is volgens NS moeilijk. De VVMC is van mening dat mensen die werken in de (dubbele) onregelmatigheid in ieder geval behoren tot de zware beroepen. 

Inzake het Sociaal Plan wil NS met de bonden verkennen of er een procesversnelling kan worden afgesproken. Ook bij dit punt kwamen zij weer met voorstellen die vanuit het pact zijn overgenomen. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de reistijdregeling en de verhuiskostenregeling. 

Aanstaande vrijdag gaan we verder met de verkenning, waarbij wij o.a. ook duidelijkheid willen hebben over de loonparagraaf. Volgens NS is het niet zo dat er helemaal niets kan, maar de middelen zijn sterk beperkt. Dat geeft niet veel hoop voor aanstaande vrijdag.

Met vriendelijke groet, 

CAO commissie VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer