Signalen

Medewerkers Instandhouding worden niet serieus genomen door NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Grondig oneens over aantal onderwerpen

 

De afgelopen 2 maanden hebben vakbonden FNV Spoor, VVMC, CNV Vakmensen en VHS Railprofessionals overleg gevoerd met NS over de personele consequenties van 5 Adviesaanvragen: Landelijke Technische Dienst, Landelijke Personeelsplanning, Engineering Vlootmanagement en Projectmanagement, Logistieke Besturing en Herinrichting Frontoffice MBN en Automatisering.

Deze overleggen hebben niet geleid tot een resultaat. Volgens de vakbonden wil NS een aantal veranderingen doorvoeren die slechter dan de huidige cao van de betrokken medewerkers, en de gemaakte afspraken zijn. Tijdens alle overleggen hebben we NS niet weten te overtuigen van onze visie.

Verkeerde proces

Tijdens dit traject is NS al begonnen met het informeren van de medewerkers over de organisatiewijzigingen en personele consequenties, terwijl het proces met de OR en vakbonden nog niet was afgerond. Dit heeft bij veel medewerkers voor onduidelijkheid gezorgd en ervoor gezorgd dat er veel misverstanden zijn ontstaan.  Dat heeft tijdens het overleg geen gunstig effect gehad en dat mag NS zichzelf aanrekenen.

Grondig oneens over aantal onderwerpen

Er liggen een aantal onderwerpen op tafel waar de vakbonden en NS het grondig over oneens zijn:

Output Gerelateerd Werken (OGW)

Binnen de cao is een afspraak gemaakt over OGW. Niet-roostergebonden werknemers vallen hier onder. Deze medewerkers hebben de vrijheid hun eigen werktijden in te vullen. Tegenover deze vrijheid staat, dat je bepaalde toeslagen en compensaties niet hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onregelmatigheidstoeslag. Ook vervalt in de regel het overwerken.

In de CAO is afgesproken dat bepaalde groepen uitgezonderd zijn van deze afspraak. Het gaat dan om onder andere de volgende groepen werknemers die werkzaam zijn bij: Treinmodernisering, een Servicebedrijf of een Onderhoudsbedrijf, maar ook Dagplan en NO Planning.  NS wil nu toch meerdere werknemers van deze groepen , welke nu onder Hoofdstuk 8 van de CAO vallen, overzetten naar  Hoofdstuk 9 (en dus OGW) en daarmee diverse bestaande vergoedingen voor die medewerkers afschaffen. Dit is niet in lijn met de CAO.

Na raadpleging van de leden, zijn de vakbonden van mening, dat voor veel van deze medewerkers OGW helemaal niet past bij het soort werk dat ze doen. De uitzondering in de CAO is juist opgenomen, ómdat hun werkzaamheden niet passen bij OGW.

Rollen versus functies, afspiegeling en functiewaardering

Al jaren roepen de vakbonden en OR Instandhouding dat er niet volgens “rollen” gewerkt mag worden. Je hebt een functieomschrijving en alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die structureel gedaan worden, moeten in de functieomschrijving opgenomen worden. Nu blijkt dat NS toch veel medewerkers naast hun functie ”rollen” laat vervullen. En die “rollen” tellen niet mee voor het waarderen van je functie. Dat kan betekenen dat je minder verdient dan als de rollen wel in je functie zouden worden meegewogen.

In de adviesaanvragen maakt NS de keuze om een deel van de plaatsingsprocedures binnen dezelfde functie op basis van “rollen” te maken, zonder correct af te spiegelen. Dit speelt bijvoorbeeld bij de functie Werkvoorbereider Servicebedrijf, waarbij NS spreekt over de “rollen” productie en logistiek. Als we hier als vakbonden mee in zouden stemmen, betekent dit dat we ‘rollen’ formeel zouden erkennen. Dit mag uiteraard niet gebeuren.

Daarnaast heeft NS nieuwe functies gecreëerd en zelf de functiewaardering gedaan. Daar zijn wij niet bij betrokken. Of de functiewaardering van deze nieuwe functies op de juiste wijze is gebeurd, weten we niet.

Wij zetten daarom onze vraagtekens bij de functiewaardering en ook of de afspiegeling wel op de juiste wijze wordt gedaan.

Overgang van NedTrain naar NS Reizigers

NS heeft voor een groep medewerkers die van Instandhouding naar NS reizigers gaan een compensatievoorstel gedaan. Omdat deze medewerkers van NedTrain BV naar NS Reizigers BV gaan, zijn wij van mening dat hier sprake is van ‘overgang van onderneming’ en nemen deze medewerkers hun huidige arbeidsvoorwaarden mee naar NS Reizigers.

Toch komt NS met een gering compensatievoorstel, een afkoop van twee jaar (met uitzondering van de OW-regeling voor medewerkers boven de 50 jaar). Het is voor de vakbonden daarom niet acceptabel dat men bij NS Reizigers de medewerkers op deze wijze wil benadelen.

Geen onderhandelingsresultaat

Omdat de bonden en NS op bovengenoemde onderwerpen fundamenteel van mening verschillen over de rechten van de werknemers, verliepen de gesprekken erg stroef. We zijn uiteindelijk ook niet tot een onderhandelingsresultaat kunnen komen dat voorgelegd kan worden aan de leden, om erover te stemmen.

Eindbod dat niet voorgelegd kan worden

Tocht heeft NS een eindbod op tafel gelegd. Het eindbod gaan wij niet voorleggen aan onze leden. Het eindbod is naar onze mening in strijd met de cao (onjuiste toepassing Hoofdstuk 8 en 9) en met de regels van overgang van onderneming. Tevens is het niet zeker dat NS op de juiste wijze de functies gewaardeerd en afgespiegeld heeft. Daarnaast staat het eindbod  té ver af van waar wij als vakbonden voor staan. Daarom zullen wij het door NS genoemde “eindbod” niet aan onze leden voorleggen.

Geen afspraken

Dat betekent dat er op dit moment geen afspraken liggen tussen de vakbonden en de NS. NS mag, afhankelijk van het adviestraject wat tussen directie en OR loopt, de organisatiewijziging doorvoeren. Maar wij zijn van mening dat eventuele verslechtering van arbeidsvoorwaarden niet door de NS doorgevoerd mogen worden. Je houdt wat je hebt. Teken niets voordat je met je vakbond hebt overlegd!
Mochten je arbeidsvoorwaarden zonder je toestemming toch veranderen, meld je dan direct bij jouw vakbond.

Namens FNV Spoor:                             Kim Baudewijns & Henri Janssen

Namens de VVMC:                                Rob de Groot & Wim Eilert

Namens CNV Vakmensen:                 Jerry Pique & Ike Wiersinga

Namens VHS Railprofessionals:        Gezina ten Hove & Marcel Kunst

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer