Signalen

Let op! Onterecht aangewezen CF terug laten boeken!

Arbeidsomstandig- heden en CAO

De VVMC heeft begin dit jaar, opnieuw, NS erop gewezen dat er teammanagers zijn die CF-dagen aanwijzen in een periode dat de medewerker ziek is.

 

Tilburg,  8 februari 2022

 

De VVMC heeft begin dit jaar, opnieuw, NS erop gewezen dat er teammanagers zijn die CF-dagen aanwijzen in een periode dat de medewerker ziek is. Dit mag dus niet! Dit heeft overigens al een keer eerder gespeeld en toen heeft, op verzoek van de VVMC, de werkgever gecommuniceerd hoe er moet worden omgegaan met CF-dagen. Voor de duidelijkheid hieronder nog eens de betreffende communicatie:

 

CO, OT, MT, CF

Indien een medewerker op een geplande CO, MT, OT of CF-dag ziek wordt, dan wordt de dag in het systeem overschreven met een ziektedag. Concreet betekent dit dat de CO-, MT-, OT- of CF-dag niet wordt afgeschreven c.q. op de lat blijft staan. Medewerker kan deze dag op een later moment alsnog opnemen. Indien een medewerker op een geplande CO-, MT-, OT- of CF-dag lichte dienst verricht, dan wordt de geplande CO-, MT-, OT- of CF-dag uit het rooster gehaald. Op deze dag wordt de lichte dienst gepland en de CO-, MT-, OT- of CF-dag wordt niet afgeschreven/ blijft op de lat staan.

 

Sommige teammanagers hebben dit de eerste keer niet begrepen en dus moest de VVMC opnieuw aan de bel trekken! NS heeft nu aangegeven dat zij niet actief CF gaan terugboeken bij mensen bij wie onterecht CF is aangewezen. Dit omdat zijn achteraf geen onderscheid meer kunnen maken wie er nu wel of niet terecht een CF-dag heeft kunnen genieten. NS wil graag dat zieke medewerkers met eventuele lichte diensten zelf bij hun manager of dienstindeler gaan aangeven dat zij hun CF-dagen teruggeboekt willen zien.

 

De VVMC vindt dit belachelijk. NS kan toch nagaan wie ziek is/was? NS maakt in eerste instantie toch de fout? Maar om er vooral voor te zorgen dat de medewerkers krijgen waar ze recht op hebben, wijzen we de medewerkers op het terugboeken van CF-dagen.

 

 

 

Wim Eilert | vakbondsbestuurder

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer