Signalen

Leden stemmen voor het onderhandelingsresultaat adviesaanvraag Herinrichting Service Stations en PLP/CW

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Leden stemmen voor het onderhandelingsresultaat adviesaanvraag Herinrichting Service Stations en PLP/CW

 

 

 

 

Gisteren is de stemming omtrent onderhandelingsresultaat adviesaanvragen Herinrichting Service Stations en die van PLP/CW gesloten. De meerderheid van de FNV Spoor en VVMC leden hebben zich voor het akkoord gesproken. Tijdens de bijeenkomsten is wel heel duidelijk meegegeven dat de leden, het respect wat NS naar ze heeft uitgesproken in de praktijk, ook terug willen zien. Alleen op deze wijze kan het vertrouwen hersteld worden.

 

Uitslag stemming FNV Spoor

De leden van FNV Spoor hebben als volgt gestemd:

Voor het resultaat: 77%

Tegen het resultaat: 20%

Onthouding: 2%

 

Uitslag stemming VVMC

De leden van VVMC hebben als volgt gestemd:

Voor het resultaat: 55%

Tegen het resultaat: 32%

Onthouding: 13%

 

Van resultaat naar akkoord
Hiermee is het resultaat een akkoord. Zoals wij tijdens de bijeenkomsten aan hebben gegeven komen deze afspraken bovenop de reeds gemaakte afspraken zoals onder andere toegang tot systemen en uitbereiding van verkoopkanalen voor service stations.

 

Vertrouwen in maatwerkoplossingen

Het is onmogelijk om over alle uitzonderingen en individuele situaties collectieve afspraken te maken. Als onderhandelaars hebben wij onze gesprekspartners in de ogen gekeken en de verwachting uitgesproken dat wij van de welwillendheid van de medewerkers en de directie uitgaan om in uitzonderlijke situaties tot goede oplossingen te komen. Mochten er voorbeelden zijn waaruit anders blijkt, dan horen wij dat graag van jullie.

 

Ondernemersbesluit

Of en wanneer er een ondernemersbesluit genomen kan worden blijft nog steeds afhankelijk van de ondernemingsraad. Pas wanneer het advies van de ondernemingsraad gereed is, kan er een ondernemersbesluit genomen worden. Pas na het ondernemersbesluit of in overleg met de ondernemingsraad kan NS de plannen doorvoeren.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens de VVMC: Rob de Groot & Wim Eilert

Namens FNV Spoor: Roos Rahimi & Henri Janssen

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

VVMC maakt de balans op

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Kruimelwerk

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Zorgen onder de medewerkers over overname Arriva door Amerikaanse investeerder

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

2de Onderhandelingsdag CAO NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

CAO flits De kop is eraf!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Vergoeding ‘rode zaterdag/rood weekend’

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer