Signalen

Inzet op trein onder zware druk

Sociale- en Spoorwegveiligheid

Tilburg, 19 augustus 2022

Inzet op trein onder zware druk

De VVMC krijgt steeds meer vragen van hoofdconducteurs over wat ze moeten doen als er voor een Beke-trein of treinen die starten na 22.00 uur op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond onvoldoende personeel is of als er iemand zonder BOA-bevoegdheid is ingepland.

Voor Beke-treinen zijn de afspraken nog steeds niet veranderd. Dat betekent dat er op een Beke-trein twee bevoegde BOA-hoofdconducteurs moeten zitten. Mocht dat niet zo zijn, dan is het aan de hoofdconducteur (chef trein) of deze samen met een niet-BOA-bevoegde hoofdconducteur vertrekt, alleen vertrekt of niet eerder vertrekt dan dat er een tweede BOA-bevoegde hoofdconducteur aanwezig is. Dit bepaalt dus de chef trein.

Voor wat betreft de treinen na 22.00 uur op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond en de eerste vroege treinen op zondag zijn er in 2015 afspraken gemaakt. Daarin is vastgelegd dat er op deze treinen extra ondersteuning gegeven zal worden door gekwalificeerde medewerkers. De term ‘gekwalificeerde medewerker’ is een ruim begrip, maar nergens staat dat het iemand moet zijn met BOA-bevoegdheid. Dat betekent dus dat de dubbele bemensing zowel een BOA-bevoegde mag zijn als een niet-BOA-bevoegde hoofdconducteur.

Gelet op het feit dat deze bemensing is afgesproken naar aanleiding van een zwaar incident, is de VVMC van mening dat het in ieder geval een hoofdconducteur of iemand met een BOA- bevoegdheid moet zijn. Wanneer je ermee geconfronteerd wordt dat de afgesproken dubbele bemensing ontbreekt dan is het begrijpelijk dat je aangeeft niet te kunnen vertrekken en verzoekt om een extra hoofdconducteur of een andere BOA-bevoegde.

Mocht je naar aanleiding van de bovenstaande situaties problemen ondervinden, neem dan direct contact op met de VVMC.

De VVMC gaat er overigens vanuit dat de NS contact gaat opnemen, m.b.t. de gevolgen bij de implementatie van het ondernemingsbesluit HC zonder BOA, en over wat dit gaat betekenen voor de afspraken die tussen drie partijen (NS, OR en vakbonden) gemaakt zijn.

Met vriendelijke groet,

Rob de Groot | Vakbondsbestuurder

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer