Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Nu uit de wijzigingsbladen in Amersfoort en Vlissingen blijkt dat dit wel het geval is hebben we onmiddellijk een mail gestuurd naar de directeur S&O.

Tilburg 14 maart 2023

 

HC's met de standplaatsen Amersfoort en Vlissingen hebben bij de VVMC aan de bel getrokken. Het wijzigingsblad (ingaande 17-4) laat zien dat er veel late- en nachtdiensten uit de late roosters zijn verdwenen. De ingehuurde beveiligingsassistenten gaan op donderdag, vrijdag en zaterdag veel diensten na 22.00 uur opvangen.

 

Consequentie van bovenstaande is dat HC's het in de portemonnee gaan voelen! Deze HC's trekken dan ook zeer terecht aan de bel. De VVMC is, net als andere bonden, betrokken geweest bij de afspraken over inhuur om de grote werkdruk aan te pakken. Wij hebben altijd aangegeven dat de afspraken op geen enkele wijze nadeel mag opleveren voor de hc. Nu uit de wijzigingsbladen in Amersfoort en Vlissingen blijkt dat dit wel het geval is hebben we onmiddellijk een mail gestuurd naar de directeur S&O. Dit moet z.s.m. gerepareerd worden!

 

Het betreft nu de standplaatsen Amersfoort en Vlissingen, maar het kan zich ook op andere standplaatsen voordoen. Laat ons dat weten zodat we ook daar actie op kunnen ondernemen

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Hoe staat het met de cao-afspraak over de regeling zware beroepen?

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Regeling zware beroepen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

De medezeggenschap bij NS, hoe zit dat nou?

Verkiezingen
Signalen

Koningsdag 2024

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Uitslag 2e ledenraadpleging CAO resultaat.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Solidariteit 3 minuten aktie

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Bekijk meer