Signalen

Hoe staat het met de onderhandelingen CAO MMV?

Pensioen

De zaken op een rijtje: 

  1. De laatste onderhandelingsdag voor de coronacrisis was op 13 maart 2020.
  2. Op initiatief van de VVMC zijn de onderhandelingen op 11 september 2020 weer hervat.
  3. Op 28 september 2020 opnieuw onderhandelingen en overleg werkgroep pensioen.
  4. Op 28 september 2020 doen de werkgevers een eindbod met keuzes.
  5. Op 20 oktober is er een nadere toelichting op de regeling ‘eerder stoppen met werken’ uit het eindbod.

Op 28 september hebben de werkgevers dus een eindbod gedaan waarin 2 keuzes zitten: 

  1. Per 1 januari 2020 worden de lonen verhoogd met 1,5%
  2. Per 1 januari 2020 worden de lonen verhoogd met 1% in combinatie met een budget van maximaal 250.000 euro per jaar voor de RVU-vrijstellingsregeling.

Zoals hierboven reeds genoemd is er op 20 oktober jl. op verzoek van de vakbonden een nadere toelichting geweest op het voorstel inzake de RVU-vrijstelling. Arriva is hierbij verder ingegaan op o.a. de groepen die hiervoor in aanmerkingen zouden kunnen komen en heeft een aantal maatman* berekeningen gemaakt. Duidelijk is dat er nog keuzes gemaakt moeten worden. De VVMC heeft besloten om de presentatie die Arriva gebruikte bij deze toelichting voor te leggen aan een pensioendeskundige. Hoogstwaarschijnlijk zal zijn reactie wel tot vragen aan de werkgevers leiden. En dat kan ook nog, want de presentatie was nog niet in beton gegoten. Uiteraard zullen wij de reactie van de pensioendeskundige ook met onze achterban delen. De hierboven genoemde presentatie van Arriva willen wij ook graag met onze leden delen, maar Arriva beraadt zich nog welke slides gedeeld kunnen worden.  

Als alles duidelijk is, zullen wij overgaan tot het voorleggen van het eindbod aan onze leden. 

Met vriendelijke groet, 

Wim Eilert | Vakbondsbestuurder VVMC

*Een maatman is een fictieve persoon die als vergelijking (“modelpersoon”) gebruikt wordt.

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer