Signalen

Hoe staat het met de cao-afspraak over de regeling zware beroepen?

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Zoals we ook in een vorig Signaal hebben aangegeven, hebben we ons voor deze cao-afspraak laten inspireren door een zware beroepen regeling in de sector haven

Tilburg, 27 mei 2024

Tijdens de laatste cao-onderhandelingen is er een belangrijke stap gezet die moet leiden tot een regeling zware beroepen. Juist vanuit de VVMC is er jarenlang gestreden voor een dergelijke regeling. Na toestemming vanuit onze achterban, om het cao-resultaat om te zetten naar een cao-akkoord, is het nu tijd om verdere stappen te zetten. Hoe zien die eruit?

Zoals afgesproken dienen cao-partijen eerst met elkaar de functiecategorieën te bepalen. Zodra deze vaststaan gaan we per categorie een werkgroep inrichten die de bezwarende werkomstandigheden met elkaar in kaart gaan brengen. Cao-partijen stellen voorts op basis van de uitkomsten van deze werkgroepen per categorie de specifieke invulling van de wegingssystematiek vast. Daarnaast maken cao-partijen ook afspraken over de periodieke validatie of actualisatie van de wegingssystematiek. Tevens spreken cao-partijen af vanaf welke waarde op bezwarende werkomstandigheden er gesproken kan worden van een zwaar werkverleden.

Hierboven wordt al een paar keer gesproken over een werkgroep. Wat wordt hier nou precies mee bedoeld? Na bepaling van de functiecategorieën wordt er per functiecategorie een werkgroep ingericht, die de bezwarende werkomstandigheden in kaart gaat brengen. Voor die werkgroepen mag de VVMC twee deelnemers per werkgroep aanmelden. Het spreekt voor zich dat we die werkgroepen goed willen bemensen. We komen hier zeker nog bij jullie op terug.

Zoals we ook in een vorig Signaal hebben aangegeven, hebben we ons voor deze cao-afspraak laten inspireren door een zware beroepen regeling in de sector havens. Vakbonden hebben daar afspraken gemaakt over een regeling en de financiering daarvan. Dat is een weg die we ook bij NS kunnen gaan bewandelen. We spreken dan een regeling af die enkel geldt voor de mensen die onder de NS CAO vallen en die daar ook vanwege het werk dat ze doen recht op hebben. Een regeling die ook veel beter kan zijn dan een nog af te spreken landelijke regeling.

Daarom heeft de VVMC ook besloten om op dit moment v.w.b. aansluiting bij acties van andere vakbonden een pas op de plaats te maken. Dat heeft ook te maken met het feit dat we niet betrokken zijn bij de landelijke besprekingen en daar ook niet (bij deelname aan acties van andere vakbonden) een plek aan de onderhandelingstafel krijgen. We zijn altijd bereid om te knokken voor zaken die goed zijn voor onze achterban. Maar dan wel bij een werkgever waar we als VVMC cao-afspraken mee hebben. Dan houden we het voor ons en onze achterban wat dichter bij huis.

Wil dat zeggen dat we nooit zullen meedoen aan landelijke acties? Nee, zeker niet. We hebben een aantal jaren geleden ook met de pensioenacties meegedaan. Helaas heeft dat toen niet geleid tot goede afspraken. Daarom maken we op dit moment dus een pas op de plaats. We zullen goed naar onze leden blijven luisteren en mocht er aanleiding zijn om van gedachten te veranderen dan laten we jullie dat direct weten.

 

Het Hoofdbestuur van de VVMC | Met én voor elkaar!

 

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Vakbonden in gesprek met directie V&S over situatie en werksfeer Amsterdam Centraal 1e stap is gezet!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Regeling zware beroepen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

De medezeggenschap bij NS, hoe zit dat nou?

Verkiezingen
Signalen

Koningsdag 2024

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Uitslag 2e ledenraadpleging CAO resultaat.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Solidariteit 3 minuten aktie

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Bekijk meer