Signalen

Het begin van het einde!

Sociale- en Spoorwegveiligheid

Het begin van het einde!

Tilburg, 10 januari 2021


De NS is voornemens om de Airport Sprinter, die 8x per uur moet gaan rijden tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp v.v., te voorzien van een TGV (Technisch Geleid Vertrek-proces). Dit is volgens NS nodig om een kortere halteertijd te realiseren. Men wil van 42 seconden naar 30 seconden. Daarnaast wil men de rijtijdspeling verminderen van 8% naar 5%.

De VVMC ziet hierin een groot gevaar. Wij denken dat hiermee de eerste stap wordt gezet om de HC van de sprinters te halen. De functie van de HC wordt uitgekleed. Eerder zagen we in het Pact al plannen om de BOA bij de HC weg te halen. Wat blijft er straks nog over van de functie en op welke treinen hebben we straks nog een HC? Mochten er nog mensen zijn die dachten dat het allemaal wel zou meevallen dan is dit het moment om te ontwaken en alle alarmbellen te laten rinkelen. Dit is het begin van het einde van de HC-functie zoals we die nu nog kennen. 

Nu betreft het de Airport Sprinter, maar de VVMC heeft het sterke vermoeden dat TGV straks gaat worden toegepast op alle sprinterformules. NS stelt in de adviesaanvraag: 

‘Aangezien de visie-vorming het opstellen van een langere termijn toekomstvisie op het gehele productieproces Rijden/Halteren betreft, maakt ook het halteerproces hier deel van uit. De aanpassing van specificaties nieuw materieel behelst het aanpassen van de specificaties van nieuw materieel om de deur naar TGV open te houden en zodoende eventuele desinvesteringen in de toekomst te voorkomen. Binnen de internationale spoorsector is TGV een algemeen toegepaste en toekomstvaste werkwijze.’

TGV op de Airport Sprinter is in onze optiek niets anders dan een proeftuin voor deze hele nieuwe werkwijze, die NS algemeen voor ogen heeft. Het personeel wordt niet eerlijk en transparant voorgelicht door NS, maar slechts voorzien van wat summiere informatie met veel rookgordijnen om de werkelijke motieven te verhullen.
 
De adviesaanvraag ligt nu bij de OR Reizigers en de VVMC hoopt dat de OR een negatief advies zal uitbrengen. De VVMC wil samen met het rijdend personeel knokken voor het behoud van de HC-functie op alle treinen! En we noemen bewust het rijdend personeel, want daar waar men de HC-functie wil uitkleden, komen er voor de machinist taken en verantwoordelijkheden bij. 

Met vriendelijke groet,

Rob de Groot | Vakbondsbestuurder
Wim Eilert | Vakbondsbestuurder    

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Hoe staat het met de cao-afspraak over de regeling zware beroepen?

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Regeling zware beroepen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

De medezeggenschap bij NS, hoe zit dat nou?

Verkiezingen
Signalen

Koningsdag 2024

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Uitslag 2e ledenraadpleging CAO resultaat.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Solidariteit 3 minuten aktie

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Bekijk meer