Signalen

Geen structurele oplossingen voor overlast op de Vechtdallijnen

Sociale- en Spoorwegveiligheid

Geen structurele oplossingen voor overlast op de Vechtdallijnen

Tilburg, 15 december 2020

Geen structurele oplossingen voor overlast op de Vechtdallijnen

Afgelopen vrijdag hebben wij uit de media vernomen dat de 1 miljoen euro die de provincie Overijssel beschikbaar stelt voor de aanpak van overlast in het OV, niet alleen bestemd is voor de problemen op de Vechtdallijnen. Het geld is bestemd voor het OV door de hele provincie. Verder geeft gedeputeerde van Haaf aan dat met dit bedrag een mogelijke vraag naar structurele inzet en bekostiging van extra personeel niet opgelost worden. Wel kunnen tijdelijke maatregelen of pilots worden gefinancierd om te onderzoeken welke aanpak of middelen bijdragen aan meer veiligheid. De provincie geeft aan dat vooralsnog geen structurele middelen worden vrijgemaakt voor de problemen in het openbaar vervoer. 

De VVMC vindt dit zeer teleurstellend en vraagt zich af wat dit betekent voor de plannen die Arriva in januari jl. presenteerde. Plannen om de problemen op de Vechtdallijnen aan te pakken. Aan deze plannen hangt een kostenplaatje van anderhalf miljoen euro! Dat geld moest komen van de provincies Overijssel en Drenthe. Wat nu? Staan de medewerkers die al lang met de overlast te maken hebben nu met lege handen? Geen structurele oplossingen? Dat kan toch niet waar zijn?!

De VVMC heeft Arriva vandaag om opheldering gevraagd. Wat betekent dit voor de plannen? Worden er nu plannen teruggedraaid of ingetrokken? Wanneer heeft Arriva weer overleg met de provincies? En wat gaat Arriva doen om de plannen alsnog gerealiseerd te krijgen? Het gaat tenslotte om de veiligheid van hun medewerkers. Als wij een reactie van Arriva hebben melden wij ons uiteraard weer.

Met vriendelijke groet,

Wim Eilert | Vakbondsbestuurder
 

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Beste medewerkers die vallen onder de Mumo Cao, Mumo en de fictieve arbeidsschuld

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Pure minachting naar de medewerkers!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

SPOORVAKBONDEN GAAN IN OVERLEG MET NS ULTIMATUM BLIJFT ECHTER VAN KRACHT: STAKINGEN GAAN DOOR!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stakingsoproep gezamenlijke vakbonden bij NS Regio`s West en Noordwest als eerste aan de beurt

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Acties 2e stakingsgolf bij NS bekend Wij starten a.s. vrijdag 9 september

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Massale actiebereidheid bij 5daagse estafettestaking Directie NS is aan zet.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer