Signalen

Geen overeenkomst!

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Arriva en Keolis hadden het al genoemd in hun communicatie over de laatste onderhandelingsronde op dinsdag 7 december jl.

Tilburg, 10 december 2020

 

We hebben inderdaad geen overeenkomst. De werkgevers hebben gisteren opnieuw 2 keuzes op tafel gelegd. Het lijkt een beetje gewoonte te worden bij de werkgevers om met keuzes te komen. Over het algemeen is het natuurlijk leuk als er iets te kiezen is maar als de keuzes bij lange na niet aan de voorstellen van de bonden komen, is een keuze niks waard. En dan kom je inderdaad niet tot een overeenkomst.

 

Er is de werkgevers blijkbaar veel aan gelegen om een 2-jarige CAO af te sluiten. Bonden hebben gisteren aangegeven eerst maar eens tot goede afspraken te komen voor 2021. En met goede afspraken bedoelen wij o.a. minimaal koopkrachtbehoud met een plusje. Als we dan vervolgens kijken naar hetgeen de werkgevers bieden voor 2021 dan komt men daar bij lange na niet aan toe. Men laat de werknemers die vorig jaar al koopkracht hebben ingeleverd gewoon stikken. Want ondanks dat de werkgevers gisteren aangaven nog niet uit onderhandeld te zijn gaven ze wel alvast aan dat koopkrachtbehoud voor 2021 er niet in zit. Dat kunnen de werknemers vergeten. Dat betekent dat werknemers dan al 2 jaar erop achteruitgaan. En dat terwijl de kosten voor levensonderhoud de pan uit rijzen.

 

Werkgevers gunnen hun eigen medewerkers geen koopkrachtbehoud en aan de andere kant vragen ze schaamteloos om meer flexibiliteit (bij drama roosters!) en afbreuk van de GOLPAKUS-regeling. En dan vragen ze zich nog af waarom het ziekteverzuim zo hoog is en zoveel medewerkers solliciteren bij een andere werkgever. Is het vreemd dat we gisteren niet tot een overeenkomst zijn gekomen?

Gezien de communicatie van de werkgevers vinden zij het wel vreemd. Maar zij zullen wellicht met hun salarissen geen last hebben van koopkrachtverlies.

 

De volgende onderhandelingsronde staat in januari 2022 gepland. Wij hadden graag de onderhandelingen volgende week voortgezet en afgerond met of zonder overeenkomst maar voor andere partijen bleek dat geen optie.

 

Hieronder de 2 keuzes die werkgevers gisteren aanboden:

 

 

 

Eerste voorstel

  • 2021: Een eenmalige uitkering van €800,-.
  • 2022: Het afschaffen van de wachtjaren in het loongebouw. Hierdoor groeien medewerkers sneller door de loonschalen.
  • 2022: De forenzen vergoeding uit de cao OV nemen we over vanaf 1 januari 2022. Dit betekent voor 80% van de medewerkers een netto vergoeding van minimaal €398,- per jaar. Dit kan oplopen tot €1.888,- netto, afhankelijk van de woon-werkafstand.
  • 2022: Een structurele verhoging van de lonen met 1,5% per 1 januari 2022.
  • Om de werkdruk voor met name de jongeren te verlichten, stellen we voor om de leeftijd waarop gebruik gemaakt kan worden van de GOLFPAKUS-regeling te verhogen tot 7 jaar voor de AOW-leeftijd.

 

Tweede voorstel

  • 2021: Een structurele verhoging van de lonen met 1,0% met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.
  • 2022: De forenzen vergoeding uit de cao OV nemen we over vanaf 1 januari 2022. Dit betekent voor 80% van de medewerkers een netto vergoeding van minimaal € 398 per jaar. Dit kan oplopen tot €1.888,- netto, afhankelijk van de woon-werkafstand.
  • 2022: Een structurele verhoging van de lonen met 1,5% per 1 januari 2022.
  • Om de werkdruk voor met name de jongeren te verlichten, stellen we voor om de leeftijd waarop gebruik gemaakt kan worden van de GOLFPAKUS-regeling te verhogen tot 7 jaar voor de AOW-leeftijd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Eilert | Vakbondsbestuurder

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer