Signalen

FNV Spoor & VVMC gaan in hoger beroep tegen het vonnis in de bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Een hoger beroep procedure duurt in de regel erg lang (al snel anderhalf tot 2 jaar). Zodra er nieuws is,  zullen we jullie weer berichten.

 

Beste leden van FNV en VVMC,

 

Zoals jullie weten zijn FNV en VVMC een procedure gestart tegen NS om een uitspraak te krijgen van de rechter over de uitleg van een aantal bepalingen in het Sociaal Plan en de cao van NS. Op 23 maart 2022 heeft de rechtbank vonnis gewezen. Helaas heeft de rechter alle vorderingen van FNV en VVMC afgewezen.

 

Begin maart 2022 hebben wij jullie hierover geïnformeerd en aangegeven dat onze gezamenlijke advocaten zich beraden over een eventueel hoger beroep.

 

Inmiddels kunnen we jullie berichten dat hoger beroep is ingesteld. Het hoger beroep zal zich richten op het geschil over het betrekken van de PAWW-regeling en de doorbetaling van pensioenpremie tijdens de WW?periode van werknemers die gebruik maken van het Sociaal Plan.  Na bestudering van het vonnis leggen FNV en VVMC zich neer bij het oordeel omtrent het niet meenemen van de ouderenregeling in het Sociaal Plan. De uitleg van de rechtbank biedt geen ruimte om tegen dat deel van het vonnis in beroep te gaan.

 

 

Een hoger beroep procedure duurt in de regel erg lang (al snel anderhalf tot 2 jaar). Zodra er nieuws is,  zullen we jullie weer berichten.

 

 

Namens de VVMC:      Rob de Groot

Namens FNV Spoor:    Henri Janssen

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer