Signalen

Eindbod CAO MM wordt aan de leden voorgelegd

Arbeidsomstandig- heden en CAO

 

Tilburg, 18 januari 2022

 

Na een veel te lang en moeizaam onderhandelingsproces ligt er nu dan toch een eindbod van de werkgevers. Uiteraard zullen we dit eindbod voorleggen aan onze leden. Zij hebben uiteindelijk het laatste woord hierover.

Het is in dit bizar lange proces niet de eerste keer dat we onze leden om hun mening vragen. Vorig jaar hebben de leden massaal een voorstel van de werkgevers afgewezen. Het voorstel werd destijds ervaren als een klap in het gezicht. O.a. middels een handtekeningenactie is de werkgevers dat toen ook duidelijk gemaakt. Het had toen nog niet de status van een eindbod zoals dat nu wel het geval is.

Hoe ziet het eindbod eruit?

Looptijd: 2 jaar (1-1-2021 t/m 31-12-2022)

Loon: voor 2021 een éénmalige uitkering

van 800 euro bruto. Parttimer en mensen die niet gehele periode in dienst zijn geweest krijgen het éénmalige bedrag naar rato. Per 1-1-2022 worden de lonen verhoogd met 2,8%. Inclusief toeslagen conform artikel 35 CAO MM.

Wachtjaren: per 1-1-2022 worden alle wachtjaren binnen het loongebouw afgeschaft.

De VVMC heeft besloten om dit eindbod van de werkgevers digitaal aan haar leden voor te leggen. Leden ontvangen hierover op korte termijn bericht. Daarnaast zullen er een aantal digitale vergaderingen worden gepland zodat de leden nog de kans hebben om hun op- of aanmerkingen met ons te bespreken. Ook hierover ontvangt men op korte termijn nadere berichtgeving.

Met vriendelijke groet,

Wim Eilert

Amina van Genderen

Freddy Eising

 

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Solidariteit 3 minuten aktie

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Rijdend Personeel aangevallen in trein bij Den Haag HS

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Bouwplaats Hoofddorp Opstel

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Rondgang VVMC nieuw onderhandelingsresultaat NS cao 1 januari 2024 / 1 maart 2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

In de vroege ochtend van vrijdag 29 maart jl. hebben bonden opnieuw een CAO resultaat met NS bereikt.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Terug naar de onderhandelingstafel.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer