Signalen

De medezeggenschap bij NS, hoe zit dat nou?

Verkiezingen

Jouw stem doet ertoe!

Tilburg, 13 mei 2024

In september kunnen jullie weer stemmen voor de onderdeelscommissies (OC’s) en de ondernemingsraden (OR’s). Voor velen is het nog een beetje onduidelijk wat het allemaal precies inhoudt. Na het lezen van dit signaal is alles hopelijk veel duidelijker. Het is heel belangrijk dat iedereen stemt op diegene die hij of zij graag in de OC of de OR wil zien.

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staan alle rechten en plichten van de medezeggenschap beschreven. Met de medezeggenschap bedoelen we de OC’s, OR’s en COR samen. Het is goed om te weten wat deze organen nu precies zijn en wat zij doen. NS kent meerdere bedrijfsonderdelen en ieder onderdeel heeft een eigen ondernemingsraad. Zo is er de OR Reizigers, de OR Instandhouding (vroegere Nedtrain), de OR Stations en de OR C&O en Groep.

Maar wat doet een OR precies?

De OR heeft net als de OC’s en de COR 3 soorten rechten. Als eerste is er het adviesrecht. De meesten zullen waarschijnlijk wel weten wat dit is. De OR kan dan advies geven over het voorgenomen beleid van de directie van NS. Denk bijvoorbeeld aan de adviesaanvragen die momenteel bij NS spelen. Het tweede recht is het instemmingsrecht. Dit gaat over zaken waarbij de OR moet instemmen met het voorgenomen beleid, anders zal het worden verworpen. Denk hierbij aan de arbeidsomstandigheden. Tot slot is er nog het initiatiefrecht, waarbij de OR zelf voorstellen aan de directie van NS kan doen voor een bepaald beleid. Een OR overlegt met de directeur van zijn bedrijfsonderdeel. Wat maakt de OC zo belangrijk?

Bij NS kennen we verschillende regio’s. Als de OR zich met alles zou moeten bezighouden wat er in de regio’s speelt, zou dat natuurlijk veel te veel werk zijn. Daarvoor zijn de OC’s. Een OC is in feite een op regio of op functie gerelateerde OR. NS Reizigers kent 10 OC’s:

De OC’s hebben, zoals eerder gezegd, net als de OR een adviesrecht, een instemmingsrecht en een initiatiefrecht. Een OC overlegt met de MSO van de regio. De zaken die spelen zijn alleen veel lokaler van aard. Zo zal er bijvoorbeeld gesproken worden over de verlofregelingen, verlichting op een plaatselijk opstelterrein of de ventilatie in een personeelsverblijf. De OC’s hebben, zoals eerder gezegd, net als de OR een adviesrecht, een instemmingsrecht en een initiatiefrecht. Een OC overlegt met de MSO van de regio.

Een belangrijke vorm van instemmingsrecht voor de OC’s zijn het toetsen van de roosters en verlofregelingen van het rijdend personeel. De roosters moeten natuurlijk wel voldoen aan alle CAO-afspraken. De OC’s zijn dus van groot belang voor onder andere jouw werkrooster!

Op wie mag je stemmen?

Zowel OC-leden als OR-leden worden gekozen door de medewerkers en dat zijn jullie! De bovenstaande uitleg zal ongetwijfeld duidelijk maken dat het belangrijk is dat je stemt. Bij de verkiezingen mag je 2 stemmen uitbrengen. 1 stem voor de OR en 1 stem voor de OC.

De centrale ondernemingsraad (COR):

Niet direct verkiesbaar, maar wel zeker van groot belang, is de centrale ondernemingsraad. Zoals gezegd is er een ondernemingsraad per bedrijfsonderdeel. Vanzelfsprekend zijn er echter ook onderwerpen die de bedrijfsonderdelen overstijgen. De lange termijn strategie, het vacaturebeleid of de Arbo-dienst zijn voorbeelden van zaken die bij alle bedrijfsonderdelen spelen. Hiervoor is de COR. Ook de COR heeft een adviesrecht, een instemmingsrecht en een initiatiefrecht. De COR overlegt met de President-directeur van NS. Op dit moment is dat Wouter Koolmees. In tegenstelling tot de leden van de OR’s en de OC’s, worden de leden van de COR niet rechtstreeks gekozen door het personeel. De leden van de COR zijn afgevaardigden vanuit de OR’s. De COR- leden worden dus wel indirect gekozen door te stemmen op een OR-lid!

Jouw stem doet ertoe!

Als VVMC vinden wij het van groot belang dat iedereen stemt op de persoon waardoor jij je wilt laten vertegenwoordigen in de OR of in de regionale OC. Om jullie te helpen begrijpen wat de medezeggenschap precies is, hebben wij dit signaal geschreven. Soms lijkt het misschien saaie stof, maar het is goed om je bewust te zijn van wat de medezeggenschap doet. De gehele medezeggenschap ziet bijvoorbeeld toe op het juist nakomen van de CAO- afspraken voor de medewerkers. Kijk goed wie er zich in jouw regio verkiesbaar heeft gesteld. Spreek gerust die personen aan. Vragen zullen altijd worden gewaardeerd! De VVMC vindt het erg belangrijk dat al het personeel is vertegenwoordigd en daar horen de jongeren natuurlijk ook bij! Als VVMC willen wij al onze leden oproepen om hun stem uit te brengen. Het zou enorm jammer zijn wanneer je geen stemt uitbrengt en de volgens jou geschikte persoon haalt vervolgens niet genoeg stemmen binnen. Ook al werk je nog niet zo lang bij het spoor, de VVMC waardeert iedere stem. Zorg ervoor dat ook jouw stem wordt gehoord!

 

 

 

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Vakbonden in gesprek met directie V&S over situatie en werksfeer Amsterdam Centraal 1e stap is gezet!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Hoe staat het met de cao-afspraak over de regeling zware beroepen?

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Regeling zware beroepen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Koningsdag 2024

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Uitslag 2e ledenraadpleging CAO resultaat.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Solidariteit 3 minuten aktie

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Bekijk meer