Signalen

Cao-onderhandelingen NS: verschillen te groot

PensioenMaandag 26 oktober 2020

Beste NS-collega’s,
Afgelopen woensdag, vrijdag en zaterdag hebben de gezamenlijke spoorvakbonden met NS over jullie cao onderhandeld. Het doel van alle partijen was om het afgelopen weekend tot een onderhandelingsresultaat te komen, wat de vakbonden aan de eigen leden voor zouden kunnen leggen. Helaas bleek zaterdagavond dat het verschil tussen wat NS aanbiedt en wat wij nodig hebben om voor onze leden een goede cao te kunnen afsluiten nog te groot om op die avond een resultaat te bereiken.

Ons pension en cao beter zorgvuldig en goed, dan snel
Op dit moment loopt de cao gewoon door, totdat we nieuwe afspraken hebben. Wel zullen partijen op 15 november aan het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer bekend moeten maken met welke pensioenpremie we pensioenopbouw gaan inkopen. Als we het huidige maximale opbouwpercentage van 1,875% , dat is het percentage op basis waarvan jouw pensioen uiteindelijk wordt opgebouwd, willen blijven halen, moeten we daarvoor 29% premie gaan betalen. Dat betekent voor jou 1/3 van 29%. Als de premie volgend jaar op 24% blijft staan dan blijf je gewoon 8% pensioenpremie betalen en verlaagt dat voor het komend jaar het opbouwpercentage met ongeveer 0,3%. In 2022 kan het nabestaandenpensioen van kapitaalverzekering naar een regeling op risicobasis overgezet worden. Dat wil zeggen, alleen als partijen het daarover eens zijn. In de toekomst zal dat toch het geval zijn op basis van het pensioenakkoord. Een zeer technisch verhaal, maar het betekent in ieder geval dat het maximale opbouwpercentage weer goedkoper behaald zal worden. De berekeningen geven aan dat we daarmee weer ongeveer op 24% pensioenpremie uitkomen voor de maximale opbouw. Dat kan pas vanaf 2022, omdat het pensioenfonds het niet voor 1 januari 2021 kan uitvoeren. Het omzetten is zeer veel werk.

NS wil een packagedeal
NS stelde voor om tot een totaalpakket te komen. Daarin wilde NS een driejarige pensioenpremie afspreken: 29% in 2021, 24% in 2022 en 24% in 2023.Wat betreft loon verbond NS een salarisverhoging van 1% per 1-1-2021 en 1,5% per 1-1-2022 aan hun voorstel over de pensioenopbouw. Met een looptijd voor de cao van 1 april 2020 tot en met 31 december 2022 = 20 maanden = 1,2% op jaarbasis). Het merendeel van de andere voorstellen van de vakbonden wilde NS de afgelopen drie onderhandelingsdagen niet inwilligen. Daarom hebben de bonden gezamenlijk aangegeven, dat we hiervoor geen mandaat hebben en dat we echt veel meer van de voorstellen willen terugzien in een onderhandelingsresultaat. Omdat we dit weekend niet verder kwamen, hebben we dus geen deal bereikt. Dat betekent dat de pensioenpremie voor het komend jaar op 24% blijft staan en in de opbouw er een éénjarige dip van
ongeveer 0,3% ontstaat. Voor iemand met een salaris van €40.000,00 betekent dit een iets lagere pensioenuitkering van rond de €80,00 bruto per jaar. Dat is serieus geld, maar staat natuurlijk niet in verhouding tot een echt goede cao-loonafspraak. Omdat NS dus geen 2/3 deel van een verhoogde premie hoeft te betalen heeft NS later die zaterdag een nieuw loonvoorstel uitgebracht. Het laatste NS loonvoorstel luidt per 1-4-2020 1%, per 1-4-2021 1% en per 1-1-2022 1% over salaris en ORT met een looptijd van 1-4-2020 tot 1-7-2022. (27 maanden = 1,33% per 12 maanden)

Hoewel NS stappen heeft gezet nu nog niet positief
De gezamenlijke spoorvakbonden CNV Vakmensen, FNV Spoor, VHS Railprofessionals en VVMC, kijken niet onverdeeld positief terug op de afgelopen onderhandelingsronden. Wel goed is, dat de bonden op één lijn zitten. Zo hebben we aan tafel stevige stappen gezet om tot een compromis te komen. Helaas is dat dus nog niet gelukt. De coronatijd vraagt daar ook om. Maar wat NS nu aanbiedt, is echt te karig. Iedere vakbond zal in de loop van deze week op eigen wijze haar leden informeren over de volledige stand van zaken. Maar over het onderhandelingsproces en pensioen wilden we nu alvast met jullie communiceren.

Vrijdag 13 november zullen partijen de onderhandelingen weer hervatten. Het bleek niet mogelijk een eerdere datum te prikken, waarop alle partijen in de gelegenheid zijn. Tot die tijd horen wij uiteraard graag jullie mening over wat er nu op tafel ligt.

Met vriendelijke groeten,

Ike Wiersinga – Bestuurder CNV Vakmensen
Henri Janssen – Bestuurder FNV Spoor
Roos Rahimi – Bestuurder FNV Spoor
Marcel Kunst – Voorzitter VHS Railprofessionals
Wim Eilert – Bestuurder VVMC
Rob de Groot – Bestuurder VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer