Signalen

Beste leden werkzaam in het OV, vallend onder de cao Multimodaal,

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Beste leden werkzaam in het OV, vallend onder de cao Multimodaal,

 

Geweldig om te kunnen melden dat de petities massaal zijn ingevuld door jou en je collega’s!

Daarmee komt een duidelijk geluid vanuit jullie, t.a.v. de uiterst teleurstellende cao-voorstellen van de werkgevers.

Geen waardering voor jullie, maar koopkrachtverlies en een steeds hogere werkdruk.

 

Omdat er nog steeds vellen met handtekeningen binnen komen, hebben we besloten het daadwerkelijk aantal handtekeningen, bekend te maken als we de petities gaan aanbieden.

 

De petities zullen aangeboden worden in het bijzijn van kaderleden en vakbondsbestuurders van de gezamenlijke vakbonden VVMC, CNV en FNV op woensdag 1 december om 14:00 aan de werkgevers Multimodaal (VWMO).

 

We zullen jullie op 1 december informeren t.a.v. de afloop. Vervolgens staat er op 7 december a.s. de 4e onderhandelingsronde gepland.

We houden jullie op de hoogte!

 

Lees hier de brief van de vakbonden aan dhr Hettinga voorzitter van de werkgeversorganisatie VWMO,

 

Geachte werkgevers Multimodaal, geachte heer Hettinga, Bij deze nodigen de gezamenlijke vakbonden FNV, CNV en VVMC u uit om op 1 december 2021 om 14:00 uur, de petitie in ontvangst te nemen, namens uw werknemers massaal ondertekend, te Heerenveen. Deze petitie wordt u aangeboden uit onvrede over het koopkrachtverlies en de hoge werkdruk die voortvloeien uit het cao-bod van de werkgevers Multimodaal. Uw werknemers zijn loyaal geweest tijdens de crisis, hebben het openbaar vervoer aan de gang gehouden, met risico’s voor de eigen gezondheid en die van hun naasten. Uw werknemers worden geconfronteerd, al vanaf 2020 tot en met 2023, met forse achteruitgang in koopkracht en verdere verhoging van de werkdruk. Anders gezegd, de krapte op de arbeidsmarkt stijgt verder, de lonen blijven achter en de werkdruk neemt onaanvaardbare vormen aan, mede veroorzaakt door de niet-sociale roosters. Het sociale leven van de medewerkers komt steeds verder onder druk te staan en een ander effect is dat zij gaan solliciteren bij andere vervoerders. Arriva blijkt een opleider te zijn voor andere vervoerders. De trend vanuit werkgevers wordt pijnlijk zichtbaar: er blijkt totaal geen waardering voor de inzet van de werknemers, het koopkrachtbehoud is geheel losgelaten en er worden minder vaste- en fulltime contracten gegeven in combinatie met steeds meer productie. En dat terwijl het ziekteverzuim al extreem hoog is in de sector. De cao-voorstellen van de werkgevers werden tijdens de ledenraadplegingen van de vakbonden betiteld als: schandalig, minachtend, geen waardering, een klap in het gezicht. Uw werknemers, willen dat het tij gaat keren. Het beroep van chauffeur, toezichthouder/steward en machinist is een prachtig beroep en dat moet zo blijven. Daarom moet er juist geïnvesteerd worden in werknemers, in koopkrachtbehoud en vermindering van de werkdruk. Datum 23 november 2021 Betreft / Onderwerp Petitie werknemers Multimodaal Aangetekend en per e-mail Arriva Nederland t.a.v. de heer Hettinga, CEO Arriva Nederland Trambaan 3 8441 BH Heerenveen Per e-mail aan: anne.hettinga@arriva.nl; Ghislaine.aarts@arriva.nl; arjen.juurlink@arriva.nl Graag bieden wij u daarom namens al uw werknemers, voor het merendeel verenigd in de gezamenlijke vakbonden, deze petitie aan op woensdag 1 december om 14:00 voor het kantoor van Arriva te Heerenveen. Wij hopen dat u gehoor geeft aan het serieuze geluid van uw werknemers. Graag praten we dan constructief met u verder tijdens volgende onderhandelingsronde op 7 december aanstaande. Graag vernemen we spoedig of u op 1 december bereid bent de petitie in ontvangst te nemen.

 

Namens de gezamenlijke vakbonden VVMC, CNV en FNV,

met vriendelijke groet,

Marijn van der Gaag vakbondsbestuurder FNV

Sijtze de Bruine vakbondsbestuurder CNV

Wim Eilert vakbondsbestuurder VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

VVMC maakt de balans op

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Kruimelwerk

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Zorgen onder de medewerkers over overname Arriva door Amerikaanse investeerder

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

2de Onderhandelingsdag CAO NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

CAO flits De kop is eraf!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Vergoeding ‘rode zaterdag/rood weekend’

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer